Wanneer bij uw kind op jonge leeftijd één of meerdere beperkingen op motorisch, communicatief en/of cognitief gebied geconstateerd worden, roept dit wellicht veel vragen op. De Dreumesgroep kan u hierbij ondersteuning bieden.

Doelen van de Dreumesgroep zijn:

 • Het in kaart brengen van de ontwikkeling van uw kind vanuit verschillende disciplines door een team van specialisten;
 • Het bieden van informatie en praktische handvatten waarmee u zelf de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren;
 • Een plek bieden waar u ervaringen uit kunt wisselen met andere ouders;
 • Het spelenderwijs stimuleren van uw kind om zijn of haar vaardigheden te ontwikkelen;
 • Een plek bieden om hulpmiddelen en voorzieningen uit te proberen;
 • Het voorbereiden op een vervolgplek na de dreumesgroep.

Voor wie?

Voor ouders met kinderen van één tot twee jaar met een achterstand in hun ontwikkeling op een of meerdere gebieden, waarvan er tenminste één motorisch is.

Aanpak

De Dreumesgroep is een ouder-kind groep waar zowel u als uw kind begeleid worden. De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen. Wekelijks worden onderwerpen aan de hand van een thema besproken en wanneer mogelijk in de praktijk geoefend. De groep kent een halfjaarlijkse cyclus qua thema’s, maar heeft een continue in- en doorstroom op basis van beschikbaarheid. Dit betekent dat u niet hoeft te wachten op de start van een nieuwe groep. Wanneer we de verwijzing van de huisarts of specialist hebben ontvangen, nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen bij de revalidatiearts. Tijdens de afspraak bij de revalidatiearts wordt besproken of plaatsing op de Dreumesgroep zinvol is.

De bijeenkomsten van de Dreumesgroep zijn, afhankelijk van in welke groep uw kind zit, wekelijks op dinsdag of donderdag van 13.15 tot 16:00 uur. De bijeenkomsten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Deze structuur bestaat uit de volgende onderdelen.

 • 13.15 uur: Inloop
   
 • 13.30 uur: Welkomstritueel met ouders en kinderen onder begeleiding van de groepsleidster
  Bestaat uit het zingen van liedjes (ondersteund met gebaren) en het overrollen van de bal.
   
 • 13.45 uur: Thema
  Bij dit onderdeel worden ouders en kinderen gescheiden. De kinderen gaan onder begeleiding spelen, terwijl de ouders in een aangrenzende ruimte (met doorkijk) het thema van de desbetreffende week bespreken onder begeleiding van een specialist van Rijndam. Voorbeelden van thema’s zijn:
  • Spelontwikkeling
   bijvoorbeeld: hoe verloopt de spelontwikkeling en welk materiaal past bij welke fase in de spelontwikkeling. Wat is geschikt spelmateriaal voor mijn kind?
  • Beweging
   bijvoorbeeld: voortbewegen met een hulpmiddel, evenwicht, zitten, staan.
  • Communicatie
   bijvoorbeeld: hoe de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren, gebaren.
  • Dagelijkse handelingen en verzorgingstaken
   bijvoorbeeld: Aan- en uitkleden, eten en drinken, tillen en dragen, tandenpoetsen en mondverkenning, woningaanpassingen.
  • Opvoedings- en beleving
   bijvoorbeeld: Wat betekent het om een kind met een beperking te hebben? Hoe ga ik om met vragen uit te omgeving?

Wanneer het thema zich ervoor leent, wordt er door de ouders aan de hand van de tips en adviezen samen met het kind geoefend, onder begeleiding van de therapeut.

 • 14.45 uur: Vragenkwartier
  De ouders komen weer in de ruimte bij de kinderen. Deze tijd wordt vaak gebruikt om vragen te stellen aan de teamleden van Rijndam of ouders onderling.
   
 • 15.00 uur: Eet, drink, en verschoonmoment 
  Naast de noodzakelijke handelingen en het eten van de meegebrachte versnaperingen biedt deze tijd ook de mogelijkheid om naar specifieke problemen op dit gebied te kijken. De logopedist kan bijvoorbeeld praktische adviezen geven tijdens het eten- en drinken.
   
 • 15.30 uur: Gezamenlijke activiteit
  Ouder(s) en kind voeren samen een activiteit uit, zoals een voelactiviteit, schommelen (evenwicht) of snoezelen. Het doel is om kinderen ervaringen op te laten doen met nieuwe materialen en activiteiten en samen met de ouder hier plezier aan te beleven.
   
 • 16:00 uur: Einde
  Er wordt afgesloten met een vast afscheidsliedje.

Van elke bijeenkomst ontvangen de ouders een hand-out met de besproken zaken.
Eens in het kwartaal komt de muziektherapeut om met de groep muziek te maken. Elke schoolvakantie wordt er gezwommen in het zwembad op de eigen locatie.

Teambespreking

Elke drie à vier maanden vindt er een individuele teambespreking plaats met u, de revalidatiearts en het hele team. Tijdens deze besprekingen wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en is er aandacht voor uw hulpvragen. Wanneer uw kind bijna twee is wordt er ook gekeken naar de benodigde vervolgzorg.

Behandelteam

Het behandelteam van de Dreumesgroep bestaat uit een revalidatiearts, revalidatiegroepsleiding, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, orthopedagoog.

Revalidatiearts
De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Met de revalidatiearts bespreekt u de prognose qua ontwikkeling en uw nieuwe hulpvragen.

Revalidatiegroepsleiding
De revalidatiegroepsleiding zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat tijdens de middagen waarin uw kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Zij signaleert op welke gebieden of in welke situaties uw kind moeite heeft met bepaalde activiteiten en adviseren hoe u uw kind kan stimuleren.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut stimuleert en begeleidt de grofmotorische ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan omrollen, zitten, verplaatsen, lopen, klimmen en klauteren. Daarnaast adviseert de fysiotherapeut over eventuele hulpmiddelen bij het lopen en bewegen.

Ergotherapeut
De ergotherapeut kijkt de naar de zithouding en het gebruik van armen en handen. Daarnaast adviseert de ergotherapeut over aanpassingen en hulpmiddelen.

Logopedist
De logopedist richt zich op de ontwikkeling van de communicatie, mondmotoriek, het eten en drinken.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker ondersteunt  bij de verwerking van de beperkingen en om te gaan met reacties van anderen. Tevens kan de maatschappelijk werker u begeleiden bij het zoeken naar een vervolgplek. Ook informeert de maatschappelijk werker u over praktische zaken zoals vervoer en PGB.

Orthopedagoog
De orthopedagoog begeleidt en adviseert u bij vragen over leren, sociaal-emotioneel functioneren en gedrag. Ook observeert zij de verstandelijke en sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind.

Kosten

De Dreumesgroep is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk (Rotterdam). In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam: geldig identiteitsbewijs van uw kind
 • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut
 • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie
 • Eventueel aangepaste schoenen of spalken

Naar de dreumesgroep

 • Voeding
 • Verschoningsmaterialen

Voor de rest wordt gezorgd.