Is uw kind motorisch onhandig en heeft het moeite bewegingen te coördineren? Dan kan het zijn dat hij of zij last heeft van DCD of ‘Developmental Coördination Disorder’. Uw kind heeft bijvoorbeeld problemen met aankleden, bestek gebruiken, schrijven, buitenspelen of sporten. Of als het nog jong is met leren kruipen, zitten of lopen.

Bij de meeste kinderen met DCD is de intelligentie normaal. Ook medisch zijn er geen problemen. Maar door motorisch onhandigheid kosten deze activiteiten uw kind meer moeite en energie. Dit kan komen door een lage of wisselende spanning van de spieren, onrust in het bewegen of problemen in het handhaven van het evenwicht. Ook heeft uw kind soms moeite een plannetje te maken als het iets moet ondernemen.  Op school presteert het vaak onder haar of zijn niveau. DCD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Leren leven met DCD 

Tijdens de revalidatie adviseren wij u en uw kind, hoe het zich thuis en op school optimaal te kan ontwikkelen. Wij leren uw kind strategieën en oefeningen om mee te doen met schoolkameraadjes in de klas en daarbuiten. We geven advies over sportkeuze, schrijfmethodiek of zelfstandiger functioneren, zoals bij aan- en uitkleden en veters strikken.

Naarmate uw kind ouder wordt verergeren de problemen zich niet. Wel kan uw kind dit zo ervaren omdat er steeds moeilijkere activiteiten van hem of haar verwacht worden. Het kiezen van een hobby en een studie is belangrijk. Want of uw kind zich goed voelt en zich begrepen voelt, hangt sterk af van de mate waarin het probleemloos kan functioneren.

Wanneer is revalidatie bij DCD zinvol?

Revalidatie is zinvol als u en uw kind vragen hebben. Ook kunnen we adviseren welke aanpak in de klas het beste werkt voor uw kind.

Het kan zijn, dat u of uw omgeving denkt dat er sprake van DCD is, maar er geen diagnose is gesteld. Dan is het zinvol om hier onderzoek naar te laten doen, dat kan bij de Focus-poli: een screeningspolikliniek die hierin gespecialiseerd is. Hierbij wordt uw kind ook gecheckt  op andere motorische problematiek die overeenkomsten heeft met DCD.

Wanneer is revalidatie bij DCD niet zinvol?

Revalidatie is niet zinvol als uw kind goed meedraait thuis, op school en met vriendjes of vriendinnetjes.

De diagnoses DCD kan niet gesteld worden als de problemen het gevolg zijn van een algemeen medische aandoening (zoals een hersenbeschadiging of een spierziekte). Daarnaast is het van belang dat er geen achterstand is in de verstandelijke beperking. Het IQ van uw kind dient daarom boven de 70 te zijn. Deze factoren kunnen, indien hier aanleiding voor is, ook gescreend worden op de Focus-poli die gespecialiseerd is in screenen op DCD en andere (motorische) ontwikkelingsproblematiek.

Behandelaanpak

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met u en uw kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen, zitten en de ademhaling; maar ook adviseren we t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het gezin.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Mogelijke behandelaren zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

Behandelvorm

U kind start met een multidisciplinaire screening op de Focuspoli. Daarbij kunnen we vaststellen of er sprake is van DCD, en u en uw kind adviezen op maat. Wanneer uit de screening blijkt dat behandeling bij Rijndam wenselijk is dan zal dit poliklinisch zijn. Dit betekent dat uw kind op afspraak naar Rijndam komt.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor de poliklinische behandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.