Voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die moeite hebben met sociale grenzen aanvoelen of aangeven, biedt Rijndam ‘Cirkels van Nabijheid’ aan. Hierin leren kinderen op speelse wijze welk gedrag passend en niet passend is van mensen die dichtbij, dan wel verder weg staan.

Kinderen en jongeren leren stapsgewijs dat de mensen die ze tegenkomen behoren tot verschillende groepen: groepen die heel dicht bij hen staan en groepen die verder af staan. Elke groep heeft een eigen set sociale regels. Binnen deze sociale regels vallen bijvoorbeeld welke mate van intimiteit is toegestaan bij die bepaalde groep.

Met speelse oefeningen leren de kinderen: wie groet je, wie knuffel je, met wie ga je mee en met wie niet? Op deze wijze worden zij weerbaar gemaakt en leren ze zelf in toenemende mate de baas te zijn over hun eigen lichaam. Ze leren wat ‘eigen ruimte’ is, wat intieme zones zijn en wanneer je recht hebt op privacy. Ook leren ze wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag van anderen.

Ouders leren hoe ze deze methode zelf kunnen toepassen en hoe ze anderen instructies kunnen geven om het te gebruiken.

Wilt u de training ‘Cirkels van Nabijheid’ zelf gaan toepassen bij u op school of in uw revalidatiecentrum? Rijndam biedt hiervoor een training aan.

Voor wie?

Cirkels van Nabijheid is geschikt voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Hoe ouder het kind is, hoe verder het in de methode komt. Cirkels van Nabijheid kan individueel aangeboden worden aan één kind, maar kan ook aan groepen of klassen binnen het speciaal onderwijs aangeboden worden.

Professional? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Aanpak

Cirkels van Nabijheid is een protocollair gedragstherapeutisch programma voor de behandeling van kinderen en jongeren met een beperking die sociale grenzen niet aanvoelen en/of hun eigen grenzen niet aangeven. De behandeling kan zowel individueel als groepsgewijs worden ingezet.

Individuele behandeling
Bij de individuele behandeling worden ook de ouders betrokken. Ouders kunnen aangeven welke grenzen voor het kind wenselijk zijn om te leren. Daarnaast leren ouders over de methoden en kunnen zij na de behandeling ook thuis aan de slag.

De behandeling duurt minimaal 10 sessies van 30 minuten voor het kind en daarnaast 3 tot 5 sessies van 45 minuten voor de ouders.

Behandeling in groep
Bij de groepsmethode worden leerkrachten betrokken. Hier kunnen leerkrachten aangeven welke grenzen zij voor hun groep wenselijk vinden om te leren. Daarnaast leren de leerkrachten ook over de methodiek en kunnen zij die na de behandeling in de groep blijven uitvoeren.

Locatie

Cirkels van Nabijheid vindt plaats op locatie Ringdijk en De Sitterstraat.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wolanda Werkman (GZ psycholoog) of Nynke Biegel (logopedist) via 010-2111777. U kunt ook mailen naar cirkelsvannabijheid@rijndam.nl.