Het houdings- en bewegingsapparaat van uw kind veroorzaakt chronische pijn. Die pijn duurt al langer dan zes weken en is niet meer te verklaren door een lichamelijke aandoening. Ondanks behandelingen zijn de klachten er nog steeds. Bij chronische vermoeidheid of ME is uw kind al langer dan zes maanden moe. De vermoeidheid komt niet door inspanning en verdwijnt ook niet met rust. Uw kind functioneert daardoor moeizaam.

Hoe uw kind zo goed mogelijk kan functioneren met  met chronische pijn of chronische vermoeidheid 

Uw kind wil van de pijn of vermoeidheid af. Tijdens de revalidatie krijgt hij of zij op elkaar afgestemde behandelingen. Die zijn gericht op omgaan met pijn, vermoeidheid en de gevolgen ervan. Uw kind werkt aan het herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid en aan het herstel van vaardigheden. We betrekken ook u en eventuele broertjes en zusjes bij de behandeling en leren u hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt helpen. Zo werken we met elkaar aan het welbevinden van uw kind en aan meer kwaliteit van leven.

Wanneer is revalidatie bij chronische pijn of chronische vermoeidheid zinvol?

Bij chronische pijn of vermoeidheid hebben kinderen vaak chronische rug- en nekklachten, pijn in bindweefsel en spieren of last van posttraumatische dystrofie (Complex Regionaal Pijn Syndroom). Soms ook is uw kind overbelast en spelen maatschappelijke en psychologische factoren een rol. Revalidatie is zinvol als uw kind beperkingen ervaart, tussen de 6 tot 18 jaar oud is en wil leren.

Wanneer is revalidatie bij chronische pijn of chronische vermoeidheid niet zinvol?

Wanneer er nog gezocht wordt naar een behandelbare lichamelijke verklaring van de pijn is revalidatie bij Rijndam nog niet zinvol.

Speciale programma's

Adolescentengroep

Voor jongeren tussen de 16 en 24 biedt Rijndam aanvullend op het reguliere pijnprogramma groepsbehandelingen. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op thema’s als werk, studie, vrije tijd, huishouden, wonen en contact met anderen. Er is veel aandacht voor het delen van ervaringen en het leren van elkaar.

Meer informatie

Behandelaanpak

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. Na een intake door de revalidatiearts en een observatie door het revalidatieteam wordt met u besproken welk behandelprogramma het meest geschikt is voor uw kind. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Aan de hand van dit plan zorgen we ervoor dat uw kind zijn of haar activiteiten geleidelijk uitbreidt. U en uw kind zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het volgen van het programma. Uw kind werkt thuis en bij Rijndam zelfstandig aan de opgestelde doelen.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Mogelijke behandelaren zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van uw kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of opname in de kinderkliniek.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft uw kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling komt uw kind één of meer dagdelen per week naar Rijndam. Afhankelijk van leeftijd en situatie krijgt uw kind dan een plaats in één van de volgende groepen:

  • dreumesgroep van 1 tot 2 jaar
  • peutergroep van 2  tot 4 jaar
  • Villa Kakelbont van 0 tot 6 jaar
  • 't Honk van 7 tot 18 jaar
  • polikliniek jongvolwassenen van 16 tot 26 jaar.

Opname

Uw kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Vooraf geven we aan voor hoe lang. Tijdens de opname kunt u meelopen. Zo weet u wat er gebeurt.

Nazorg

Tot één jaar na zijn of haar ontslag komt uw kind regelmatig bij de revalidatiearts terug. We controleren dan met elkaar of het goed gaat.

Aanmelden

Poliklinische of dagbehandeling

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.

Opname

De medisch specialist of huisarts meldt uw kind online of schriftelijk voor opname bij ons aan en vertelt u wat de opnamedatum is. Wilt u meer weten? Bel dan ons Transferbureau op (010) 241 241 2.

Ervaringsverhalen

'Wees eerlijk en heb vertrouwen in mensen'
Toen Pauline 20 maanden was, waren er een aantal zaken anders. Dan weer een dikke knie en dan weer een dikkere duim trokken de aandacht. Na 4 maanden bleek dat ze jeugdreuma heeft.
Lees verder