Bij Cerebrale Parese (CP) is er sprake van een hersenbeschadiging. Die beschadiging ontstaat voor, tijdens of tot één jaar na de geboorte. Het komt voor bij één tot drie op de 1.000 kinderen. Bij CP kan uw kind zich langzamer of anders ontwikkelen als het gaat om bewegen, spreken, eten en drinken, leren of sociale ontwikkeling en gedrag. De mate en soort ontwikkelingsproblemen die voorkomen is sterk afhankelijk van de ernst en type van CP en voor ieder kind verschillend. Bijvoorbeeld: Het ene kind heeft moeite met rennen en springen, maar kan prima gymmen en sporten met andere kinderen, terwijl het andere kind een hulpmiddel nodig heeft.

Hoe uw kind zo goed mogelijk kan functioneren met Cerebrale Parese

We stemmen onze revalidatie af op de leeftijd en mogelijkheden van uw kind. Samen met u bepalen we welke extra hulp of advies er nodig is. Tijdens de revalidatie zullen u uw kind geïnformeerd en geadviseerd worden hoe uw kind zich zo optimaal en zelfstandig mogelijk kan ontwikkelen.

Leeftijdsafhankelijke revalidatie

Is uw kind 7 jaar of ouder? Dan besteden we veel aandacht aan vaardigheden als zelfstandig communiceren en eten, leermogelijkheden, sporten en vrijetijdsbesteding.

Is uw kind boven de 16? Dan richten we ons op zelfstandig functioneren, opleiding, werk, vrijetijdsbesteding en (seksuele) relaties. Voor oudere kinderen richt de begeleiding zich steeds meer op goede diagnostiek en advies aan kind en omgeving, hoe zij zaken zo goed mogelijk zelf kunnen doen.

Hoe eerder hoe beter

Hoe eerder de revalidatie start, hoe meer uw kind leert. Bovendien betekent een vroege start dat u direct goed geïnformeerd bent. Dit maakt het mogelijk om u kind optimaal te begeleiden.

Wanneer is revalidatie bij Cerebrale Parese zinvol?

Heeft uw kind CP? Dan kan het zijn dat hij of zij moeite heeft met bewegen, zoals stijfheid (spasticititeit) of aansturen van bewegingen, bijvoorbeeld ataxie of dyskinesie. Dit kan invloed hebben op de motorische ontwikkeling, taal-spraakontwikkeling, leren, eten en drinken. In al die gevallen is het zinvol om advies te vragen aan een revalidatiearts en eventueel om aanvullende behandeling te volgen.

CP register

Rijndam is een van de deelnemende centra aan het CP register. In het Nederlands CP register staat belangrijke informatie over alle kinderen met cerebrale parese in Nederland. De revalidatiearts, ouders en het kind zelf, vullen hier geanonimiseerd gegevens in over het kind, zoals welke behandeling is toegepast, hoe gaan de dagelijkste activiteiten en hoe voelt een kind zich. Door informatie over behandelingen en de resultaten te verzamelen, willen we landelijk de zorg voor kinderen met cerebrale parese verbeteren.

We benaderen ouders of zij en hun kind interesse hebben om deel te nemen aan het CP register. U kunt ook zelf bij uw revalidatiearts aangeven dat u geïnteresseerd bent of een e-mail sturen naar cpregister@rijndam.nl. We informeren u dan hoe dit in zijn werk gaat.

Speciale programma's

Conditiegroep Meer informatie
Forced Hand Use (FHU)

Is uw kind tussen de 2 en 14 jaar en gebruikt het zijn of haar aangedane hand weinig? Dan bieden we een aantal groepstherapieën waarbij we de niet-aangedane arm in een spalk of sling doen. Zo stimuleren we het gebruik van de aangedane arm. Het doel van de behandelmethode is om kinderen bewust te maken wat zij allemaal wel kunnen met de aangedane hand. Door te werken met thema’s als circus of zomer maken we uw kind enthousiast om aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat u ook thuis oefent. U krijgt daarvoor adviezen en tips.

Meer informatie
Gipspoli

Kan uw kind zich niet makkelijk bewegen doordat de stand van een gewricht niet goed is of spieren verkort zijn? In overleg met de revalidatiearts kan ervoor gekozen worden om dit te verbeteren met gips. Dit wordt het meeste gedaan bij verkorting van de kuitspieren. Hierbij worden het onderbeen en de voet ingegipst in lichtgewicht kunststofgips. U kind moet zoveel mogelijk lopen met dit gips en krijgt daarom een gipsschoentje over het gips heen. Na 1-2 weken beoordelen we het resultaat. Als het nodig is passen we de stand verder aan en geven we opnieuw gips.

Meer informatie
Spasmespreekuur Meer informatie

Behandelaanpak

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met u en uw kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen, zitten en de ademhaling; maar ook adviseren we t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het gezin.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Mogelijke behandelaren zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van uw kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling of dagbehandeling.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek komt uw kind op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling komt uw kind één of meer dagdelen naar Rijndam. Afhankelijk van leeftijd en situatie krijgt uw kind dan een plaats in één van de volgende groepen:

Onderwijs en CP

Voor een deel van de kinderen met CP is er veel extra ondersteuning  nodig op school, meer dan op een reguliere school geboden kan worden. Dan kan een mytyl- of tyltylschool een goede leeromgeving bieden voor kinderen We stemmen de begeleiding  goed af met school.

Behandelduur

De duur van de behandeling verschilt, afhankelijk van de gestelde doelen. Bij peuters en dreumesen zijn er verschillende behandelprogramma’s. Wanneer uw kind naar school gaat is een belangrijk deel van de poliklinische begeleiding gericht op diagnostiek en advies. Dit zijn kortere trajecten van ongeveer 10 behandelingen of minder.

Er kunnen meerdere periodes in de jeugd van uw kind zijn, waarin het belangrijk is om aanvullend advies of behandeling te krijgen. 
Bijvoorbeeld: uw kind komt naar een peutergroep, stroomt erna door naar de basisschool en komt terug voor advies voor het schrijven, en voor opleiding- en beroepskeuze. Tussen deze periodes is er contact met de revalidatiearts, maar volgt uw kind geen behandelingen.

Nazorg

Na afronden van een behandeltraject blijft uw revalidatiearts aanspreekpunt om u en uw kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er ook in de toekomst van uw kind, ook ingespeeld worden op vragen van u, uw kind of bijvoorbeeld school.

Aanmelden

Intake poliklinische of dagbehandeling

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.

Ervaringsverhalen

“Met de HIPPER-poli hebben we eindelijk iets wat de vinger op de zere plek legt.”
Anne-Fleur is geboren met cerebrale parese (CP) en volgt sinds haar tweede levensjaar af en aan behandelingen bij Rijndam. Zoals vaker voorkomt bij kinderen met CP, heeft ook Anne-Fleur problemen met de zindelijkheid. Lees verder

"Elk kind komt in de pubertijd, juist dan ben je op zoek naar hulp." 
Lászlò is te vroeg geboren. Als gevolg hiervan heeft hij cerebrale parese. Dit zorgt ervoor dat hij zijn spieren moeilijker aan kan sturen, regelmatig spasmes heeft en veel minder energie heeft dan anderen. Lees verder

"Ik was wel anders, maar ik deed niet anders"
Als Vanessa te vroeg geboren wordt, gaan alle alarmbellen af.  Gelukkig komt Vanessa de eerste periode goed door. Ook tijdens het opgroeien lijkt er niets aan de hand. Totdat haar ouders bij de eerste stapjes zagen dat ze niet ‘normaal’ stond. Lees verder