Als uit de inventarisatie van de wensen, doelen en mogelijkheden van uw kind blijkt dat het gebruik van een prothese voor u de best passende oplossing is, dan gaat het team met u en uw kind aan de slag om een keuze te maken uit alle mogelijkheden en te bepalen wat voor uw kind het beste type prothese is.

Het is belangrijk om te weten dat uw kind niet direct na de operatie een prothese krijgt. De arm of hand van uw kind is dan nog niet goed in staat een prothese te verdragen. Dit vergt meestal enige tijd en begeleiding om de stomp van uw kind 'protheserijp’ te maken.

In overleg met de orthopedisch instrumentmaker wordt het definitieve voorschrift opgesteld en wordt de aanvraag naar uw zorgverzekeraar verzonden. Na het verkrijgen van toestemming en de productie van de prothese van uw kind, vindt aflevering met daaropvolgend een periode van training plaats in het gebruiken/omgaan met uw prothese. De duur van deze training is afhankelijk van het type prothese en/of hulpmiddel. In het proces zijn diverse momenten waarop het beloop van uw training door het team gezamenlijk wordt geëvalueerd.