Patiëntenverenigingen

  • KorterMaarKrachtig 
    De vereniging ondersteunt mensen die een prothese hebben of een amputatie moeten ondergaan doe het verstrekken van informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.
     
  • Handvereniging
    De Handvereniging is er voor kinderen met een hand- of arm afwijking en hun ouders. De geboorte van een kind is een bijzonder moment. Wanneer blijkt dat dit kindje geboren is met een aandoening aan één of beide handen of armen kan dit zorgen voor verwarring, verdriet en veel vragen. De vereniging  biedt hulp, steun en informatie.