De behandelduur is afhankelijk van de aard en complexiteit van de hulpvraag van uw kind. We streven er altijd naar deze periode zo kort mogelijk te houden. Als de reisafstand tot onze polikliniek voor u en uw kind te groot is, dan kijken we of de behandeling helemaal of voor een deel bij u in de buurt kan plaatsvinden. Uw kind blijft dan wel onder controle bij onze revalidatiearts.