Als uw kind als gevolg van een amputatie een hand of een deel van de arm mist, dan kunt u veel vragen hebben. Wordt mijn kind gelukkig? Kan mijn kind weer alles doen wat hij of zij gewend was te doen? Hoe strikt mijn kind zijn veters? Hoe moet het op school? Wat zijn de mogelijkheden voor een prothese? Ons Expertise Team Rotterdam Arm Hand (EXTRAH) is een gespecialiseerd team dat met u op zoek gaat naar oplossingen voor praktische en emotionele problemen of vragen.
Leven met

Leven met

Professionele informatie

Info voor professionals