Het Expertise Team Arm Hand Rotterdam (EXTRAH) is het hooggespecialiseerde revalidatiebehandelteam van Rijndam voor kinderen en volwassenen met een aangeboren aandoening of amputatie van de hand/arm. Dit team, werkzaam op onze locatie Erasmus MC, is door de zorgverzekeraars aangewezen als één van de vier expertisecentra van Nederland. We nemen actief deel aan en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de behandeling van patiënten met een aangeboren aandoening of amputatie van de arm/hand.

Uniek aan ons team is dat de samenstelling gelijk blijft gedurende het hele leven. Zodra uw kind de volwassen leeftijd heeft bereikt, blijft hij of zij bij hetzelfde team. Dit noemen we levensloopbestendige zorg.

Het behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Het team kijkt met u welke doelen voor u haalbaar zijn. Afhankelijk daarvan betrekken we behandelaren met een bepaalde specialisme. Hierbij kunt u denken aan de ergotherapeut, medisch maatschappelijk werker en orthopedisch adviseur en op afroep de fysiotherapeut. Klik hier om per behandelaar te lezen wat hij of zij doet.