Voor kinderen met een progressieve spierziekte is het vaak lastig om de motivatie te vinden om veelvuldig ademhalingsoefeningen te doen. Dit terwijl het aanleren van ademhalingstechnieken en het toepassen hiervan, van groot belang is om de longcapaciteit van uw kind zo optimaal mogelijk te houden.

Om de motivatie wel vast te houden biedt Rijndam ademhalingstherapie met behulp van aangepaste blaasmuziekinstrumenten en door middel van apps op de Groovtube. Door het spelelement vinden kinderen het leuk om hun oefeningen te doen. Bovendien is het mogelijk om de ontwikkeling van de longcapaciteit te meten over een lange periode.

Voor wie?

Ademhalingstherapie is voor iedereen tussen de 1 en 25 jaar met ademhalingsproblemen als gevolg van een neuromusculaire aandoening of andere motorische beperking.

Aanpak

Wanneer de revalidatiearts beoordeelt dat ademhalingstherapie voor uw kind van meerwaarde is, heeft uw kind één keer per week een afspraak van 30 minuten bij de ademhalingstherapeut. Tijdens de therapie adviseert deze uw kind over de juiste blaastechnieken en wordt er getraind met diverse (elektronische) instrumenten en spellen.

De GroovTube maakt bovendien inzichtelijk hoe het met de longconditie van uw kind is gesteld. Dit motiveert zowel bij vooruitgang als bij teruggang. In overleg met de fysiotherapeut en de revalidatiearts wordt op basis van deze gegevens bekeken of er redenen zijn voor aanpassing van de behandelingen.

Het is van belang dat uw kind daarnaast ook oefeningen thuis doet. Welke dit zijn vertelt de ademhalingstherapeut tijdens de afspraken aan de hand van de persoonlijke situatie van uw kind.

Groot voordeel van Rijndam is dat onze ademhalingstherapeut tevens ontwikkelaar is van verschillende innovatieve elektronische blaasmuziekinstrumenten. Wanneer het gebruik van een van deze instrumenten voor uw kind medisch van meerwaarde is, is het mogelijk deze via de stichting My Breath My Music tegen een kleine vergoeding in bruikleen te krijgen.

Kosten

Ademhalingstehrapie is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen.

Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Bij het eerste bezoek aan Rijndam verzoeken we u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.