We zijn er van overtuigd dat revalidatie altijd zinvol is als uw kind te maken heeft met een aangeboren arm- of handaandoening. Ons team helpt uw kind bij lichamelijke en emotionele problemen of vragen.

We begeleiden en adviseren u en uw kind bij:

  • het optimaal leren functioneren met de aangedane arm of hand van uw kind;
  • de verwerking van het missen van de hand of arm van uw kind;
  • het al dan niet gaan dragen van een prothese, de keuze van het type prothese en het gebruik van prothese en hulpmiddelen;
  • lotgenotencontact en bij contact met verschillende instanties.