Patiëntenverenigingen

 • KorterMaarKrachtig 
  De vereniging ondersteunt mensen die een prothese hebben of een amputatie moeten ondergaan doe het verstrekken van informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.
   
 • Handvereniging
  De Handvereniging is er voor kinderen met een hand- of arm afwijking en hun ouders. De geboorte van een kind is een bijzonder moment. Wanneer blijkt dat dit kindje geboren is met een aandoening aan één of beide handen of armen kan dit zorgen voor verwarring, verdriet en veel vragen. De vereniging  biedt hulp, steun en informatie.
   
 • BOSK
  De BOSK gelooft in de mogelijkheden van iedereen met een beperking. Onze missie is daar zo veel mogelijk aan bij te dragen. De BOSK wil een warme club van lot- en bondgenoten zijn, maar ook een belangenbehartiger. En een wegwijzer in de speurtocht naar het omgaan met beperkingen.