Als uw kind een aangeboren arm- of handaandoening heeft, dan kunt u veel vragen hebben. Wordt mijn kind gelukkig? Hoe strikt mijn kind zijn veters? Hoe moet het op school? Wat zijn de mogelijkheden voor een prothese? Ons Expertise Team Rotterdam Arm Hand (EXTRAH) is een gespecialiseerd team dat met u op zoek gaat naar oplossingen voor praktische en emotionele problemen of vragen.
Professionele informatie

Info voor professionals