Traject Coachen naar Werken in Balans
Een werknemer kan uit balans raken door factoren in de persoon, het werk, privé omstandigheden, ziekte of handicap. Werknemer en werkgever hebben dan de uitdaging om het re-integratieproces zo goed mogelijk vorm te geven. Rijndam Arbeidsrevalidatie kan met het traject Coachen naar Werken in Balans dit proces ondersteunen.

Voor wie?
Werknemers die dreigen langdurig uit te vallen door ontstane disbalans ten gevolge van aandoeningen van het houdings- of bewegingsapparaat, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), MS of andere (structurele) functionele beperkingen.

Wat mag u verwachten?
De unieke individuele aanpak
Het traject Coachen naar Werken in Balans combineert revalidatiegeneeskunde met  deskundigheid op het gebied van re-integratie. Het traject Coachen naar werken in Balans wordt ingezet wanneer er een compleet beeld is van de problematiek en de arbeidsbelastbaarheid. Op basis daarvan wordt, in overleg met alle betrokkenen, een individueel plan opgesteld. Beloop en fase van de Wet Poortwachter kunnen de leidraad  zijn.

Doelstelling
Vanuit de kracht van de cliënt een duurzame re-integratie bij de eigen werkgever. Er ontstaat duidelijkheid over de haalbaarheid van re-integratie  Eerste Spoor.

Doelen
De cliënt werkt aan haalbare doelen, die gericht kunnen zijn op bijvoorbeeld:

  • Opbouw taken en uren
  • Stabiliseren van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, ook werk –  privé
  • Inzicht geven in en compensatiestrategieën bieden voor onderhoudende factoren die de taakuitvoering en dus verdere re-integratie kunnen beïnvloeden

Kosten en doorlooptijd
De kosten zijn voor rekening van de werkgever en zijn afhankelijk van de vorm en inhoud van het traject. Vooraf worden afspraken gemaakt over doorlooptijd en rapportages.

Factsheet traject "Coachen naar werken in balans"