Doel

De doelstelling is om mensen met verminderde belastbaarheid (als gevolg van o.a. pijnklachten, vermoeidheid), die werken in een hoog-risico beroep, beter bestand te maken tegen de mentale belasting die gepaard gaat met hun taakuitvoering.
Door het combineren van de mentale training met de al ontwikkelde fysieke training voor hoog-risico beroepen, ontstaat er een nieuw uniek revalidatieprogramma. Met dit totaalpakket wordt de fysieke en mentale weerbaarheid vergroot, met als doel duurzame re-integratie.

Werkwijze

Intake: voorafgaand aan de training zal er een individueel gesprek plaatsvinden met een van de trainers om doelen te bespreken en uitleg te geven over de verdere inhoud van de training.

Training: in de groepsbijeenkomsten worden tools aangereikt aan de hand van relevante onderwerpen op het gebied van vitaaltraining, visualisatie, hartcoherentie, communicatie, stressmanagement en omgaan met een verminderde belastbaarheid. Er wordt praktisch aan de slag gegaan met persoonlijke doelen. Hierdoor worden reeds aanwezige competenties verstevigd en gekoppeld aan de huidige revalidatie en arbeid. De bijeenkomsten worden afwisselend begeleid door: een (GZ)psycholoog, een vitaalcoach/trainer Mentale Kracht en psychomotore trainer.

Voor wie

Cliënten die werkzaam zijn in zogenoemde hoog-risico beroepen waaronder: politiemedewerkers, RET medewerkers, brandweerlieden, ambulance personeel, ondersteunende diensten, toezichthouders. De diagnostiek en training kan ingezet worden om meerdere redenen:

  • als onderdeel van multidisciplinaire training hoog-risico beroepen bij verminderde belastbaarheid als gevolg van pijnklachten, vermoeidheid etc.
  • bij (vermoeden van) verminderde mentale weerbaarheid
  • preventief, bij voldoende mentale belastbaarheid, om de kans op duurzame re-integratie te vergroten

Praktische zaken

De training wordt gegeven in Rijndam, locatie Rotterdam, Westersingel 300. Het betreft een doorlopende groep van 1 uur per week, gedurende 15 weken op woensdagmiddag 15.00-16.00 uur. Het aantal deelnemers is max. 8.

Contact en inschrijving

Inschrijving en vragen via:
Rijndam Arbeidsrevalidatie
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam
T: (010) 2412550
arbeidsrevalidatie@rijndam.nl