Neuropsychologisch Onderzoek (NPO)
Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan niet alleen gevolgen voor het fysieke functioneren hebben (zoals verlamming of gevoelsverlies), ook het cognitief functioneren kan beïnvloed worden. Cliënten hebben bijvoorbeeld meer moeite de aandacht vast te houden, zijn vergeetachtiger of de manier waarop de cliënt met anderen omgaat is veranderd. Het neuropsychologisch onderzoek brengt het cognitief functioneren in relatie tot het werk in kaart. Het neuropsychologisch onderzoek geeft antwoord op vragen als “wat lukt de cliënt nog goed en wat kost meer moeite?” en “wat is de mentale belastbaarheid en hoe kan deze vergroot worden?”.

 

Tijdens het onderzoek worden onder andere de volgende functiegebieden onderzocht:

  • Intelligentie
  • Aandacht en concentratie
  • Geheugen
  • Plannings- en organisatievaardigheden
  • Psychisch functioneren

Het neuropsychologisch onderzoek duurt 4 uur en wordt verdeeld over 2 dagdelen. De resultaten van het neuropsychologisch onderzoek worden met de cliënt nabesproken. Daarnaast ontvangt de cliënt een uitgebreide rapportage van de onderzoeksbevindingen en adviezen ten aanzien van de re-integratie. Het neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Voor wie
Het neuropsychologisch onderzoek is bedoeld voor mensen die op enig moment in het leven hersenletsel hebben opgelopen, bijvoorbeeld door een beroerte (CVA), ongeval of ontsteking, en die bij de re-integratie problemen ervaren of verwachten. Zowel mensen die recent na hun ziekteperiode de eerste stap naar werk willen zetten als mensen die moeite ondervinden bij de re-integratie komen in aanmerking.

Betrokken disciplines
De psycholoog begeleidt het neuropsychologisch onderzoek. Zij bepaalt welke testen er worden uitgevoerd en bespreekt de resultaten van het neuropsychologisch onderzoek met de cliënt. De psychologisch assistent neemt het neuropsychologisch onderzoek af om te kijken of er cognitieve beperkingen of stoornissen zijn die invloed kunnen hebben op de werkuitvoering.

Kosten
Bij uitval in werk korter dan 10 maanden na de eerste ziektedag worden de kosten doorberekend aan de zorgverzekeraar. Bij uitval in werk langer dan 10 maanden na de eerste ziektedag wordt de werkgever een offerte gestuurd voor het neuropsychologisch onderzoek. De kosten bedragen €1795.

Doorlooptijd
Na aanmelding wordt binnen 5 werkdagen contact met de werknemer opgenomen, waarna een kennismakingsgesprek met een arbeidsonderzoeker volgt. De casus wordt besproken in het instroomoverleg door het team. Binnen 20 werkdagen ontvangt de cliënt de afspraken voor het neuropsychologisch onderzoek.

Contact en aanmelding
Rijndam Arbeidsrevalidatie locaties:
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam T: 010 – 241 25 50 E: arbeidsrevalidatie@rijndam.nl
Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

Factsheet Neuropsychologisch Onderzoek (NPO)