Multidisciplinaire Diagnostiek arbeidsbelastbaarheid NAH
Wanneer mensen met niet aangeboren hersenaandoeningen (NAH) willen terugkeren naar werk is begeleiding waarbij rekening gehouden wordt met de letselspecifieke gevolgen in veel gevallen noodzakelijk. De gevolgen van NAH kunnen zeer uiteenlopend zijn in aard en ernst en kunnen variëren van fysieke uitval (halfzijdige verlamming), problemen met taal en vermoeidheid tot veranderingen in denken, gedrag en emoties. Deze gevolgen kunnen een grote invloed hebben op leven en werk. Met lichte beperkingen kunnen mensen thuis vaak redelijk functioneren maar op het werk kunnen deze beperkingen tot problemen leiden. Juist omdat ze aan de buitenkant niet te zien zijn, komt overschatting door de getroffene zelf en de omgeving vaak voor. Multidisciplinaire diagnostiek brengt duidelijkheid over de aard van de beperkingen en de gevolgen voor de re-integratie. Dit leidt tot een advies over de aanpak van de re-integratie en behandel- of begeleidingsmogelijkheden. Na een intake bij de arbeidsonderzoeker kan multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid NAH ingezet worden.

Voor wie?
De multidisicplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid NAH is bedoeld voor mensen die op enig moment in het leven hersenletsel hebben opgelopen, bijvoorbeeld door een beroerte/CVA, trauma of ontsteking, en die bij de re-integratie problemen ervaren of verwachten.

Betrokken disciplines

  • De arbeidsonderzoeker vormt tijdens het intakegesprek een beeld van de werkinhoud en het reintegratieproces en de mogelijke knelpunten op het werk. Aan het einde van de diagnostiek bespreekt de arbeidsonderzoeker de uitkomsten en de mogelijke vervolgstappen met u.
  • De revalidatiearts bekijkt het medische gedeelte, onder andere welke stoornissen het gevolg zijn van de diagnose.
  • De klinisch arbeidsgeneeskundige heeft met u een vraaggesprek en voert bij u een lichamelijk onderzoek uit. Hij vertaalt vervolgens de aanwezige beperkingen naar de belastbaarheid voor werk. De klinisch arbeidsgeneeskundige werkt nauw samen met de revalidatiearts en is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe ziekten door werk.
  • De ergotherapeut kijkt naar de daginvulling. Hoe zien de (werk)dagen eruit, wat gaat wel en niet goed thuis en op het werk? Hoe is de balans tussen belasting en belastbaarheid? De ergotherapeut kan een observatietaak uitvoeren om te zien hoe een activiteit uitgevoerd wordt.
  • De FCE-testleider voert een FCE (functional capacity evaluation) uit om de fysieke arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen.
  • De (neuro)psycholoog begeleidt het neuropsychologisch onderzoek. Zij bepaalt welke testen er worden uitgevoerd en bespreekt de resultaten van het neuropsychologisch onderzoek met de cliënt. Andere psychologische onderwerpen zoals coping en verwerking komen ook aan bod.
  • De psychologisch assistent neemt een neuropsychologisch onderzoek af om te kijken of er cognitieve beperkingen of stoornissen zijn die invloed kunnen hebben op de werkuitvoering.
  • De logopedist neemt testen af wanneer er sprake is van spraak-, taal- en/of communicatieproblemen.