Functie Mogelijkheden Lijst (FML) – in combinatie met diagnostiek
De FML wordt gebruikt om de beperkingen en benutbare mogelijkheden van een werknemer in kaart te brengen binnen zes rubrieken. De FML wordt opgesteld wanneer het primaire diagnostische proces is afgerond en is een vorm van vervolgdiagnostiek. De FML wordt doorgaans opgesteld binnen de context van de Wet Verbetering Poortwachter. De FML wordt opgesteld door de klinisch arbeidsgeneeskundige.

 

De volgende zes rubrieken worden met de FML in kaart gebracht:

  1. Persoonlijk functioneren
  2. Sociaal functioneren
  3. Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
  4. Dynamische handelingen
  5. Statische houdingen
  6. Werktijden

Voor wie?
Cliënten met een verminderde arbeidsbelastbaarheid, bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), chronisch vermoeidheidssyndroom of pijnklachten. De FML vormt de basis van het arbeidsdeskundig onderzoek.

Kosten
De verwijzer ontvangt een offerte voor de FML. Zie voor de actuele tarieven de Tarieven factsheet.

Doorlooptijd
De FML wordt opgesteld nadat het primaire diagnostische proces is afgerond.

Factsheet "Functie Mogelijkheden Lijst (FML) – in combinatie met diagnostiek