Diagnostiek Fysieke belastbaarheid sportarts “Hoog Risico Beroep”
De sportarts is expert op het gebied van inspanningstolerantie en verstoringen in de bewegingsketen. De diagnostiek kent de volgende onderdelen die afhankelijk van het probleem kunnen worden ingezet:

 

  • Intakegesprek met de sportarts met een uitgebreid lichamelijk onderzoek en op indicatie ganganalyse.
  • Spiro-ergometrisch onderzoek met directe meting van zuurstofopname, fietsvermogen, ECG- en bloeddruk monitoring. Op indicatie kan tijdens inspanning arterieel of veneus bloed worden afgenomen. De spiro-ergometrie is een functionele test voor de betrokken systemen, zowel cardiaal, pulmonaal, metabool, hematologisch als myogeen. Het geeft ook inzicht in de reserves en de trainingspotentie.
  • Isokinetisch krachttesten om de kracht over het gehele bewegingsbereik te meten. Dit kan concentrisch of excentrisch.
  • Uitgebreid bloedonderzoek, niet alleen om aandoeningen maar ook om voedingsdeficiënties op te sporen.
  • Aanvullend radiologisch onderzoek in de vorm van bv. een MRI, röntgenfoto of echo om de diagnose te bevestigingen.
  • Sportmedische rapportage bestaande uit de resultaten van de verschillende testen. De uitslagen worden gerelateerd met normwaarden. Er kan een inschatting worden gegeven van de trainingspotentie en met de gegevens kan een fysiek trainingsprogramma op maat worden opgesteld.

Voor wie?
Diagnostiek fysieke belastbaarheid “Hoog Risico Beroep” is geschikt voor werknemers met een “hoog risico beroep” die als gevolg van traumatisch letsel, een langdurige ziekenhuisopname en/of een poliklinisch behandeltraject sterk gedeconditioneerd zijn en om fysieke redenen niet meer in staat zijn om hun werkzaamheden op eigen kracht te hervatten.

Kosten
Diagnostiek Fysieke belastbaarheid sportarts “Hoog Risico Beroep” wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed bij aanmelding binnen 10 maanden na de eerste ziektedag. Bij uitval in werk langer dan 10 maanden na de eerste ziektedag en inzake letselschade met een aansprakelijke partij, wordt de werkgever een offerte gestuurd.

Doorlooptijd
Kennismakingsgesprek met de arbeidsonderzoeker wordt binnen 5 werkdagen na aanmelding gepland. De casus wordt besproken in het instroomoverleg door het team. Binnen 10 werkdagen ontvangt de cliënt de afspraken voor de diagnostiek Fysieke belastbaarheid Sportarts “Hoog Risico Beroep” (mits de medische informatie is aangeleverd).

Factsheet diagnostiek fysieke belastbaarheid sportarts “Hoog Risico Beroep”