Multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid
De multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid van Rijndam geeft u en de bedrijfsarts inzicht in de huidige arbeidsbelastbaarheid en de factoren die dit beïnvloeden. Daarnaast  leidt het tot adviezen ten aanzien van de aanpak van behoud van en/of terugkeer naar werk of andere passende arbeid. Waar mogelijk worden er suggesties gegeven voor interventies die de arbeidsbelastbaarheid kunnen vergroten.

Betrokken disciplines

  • De arbeidsonderzoeker vormt  tijdens het intakegesprek een beeld van de werkinhoud en het reintegratieproces en de mogelijke knelpunten op het werk. Aan het einde van de diagnostiek bespreekt de arbeidsonderzoeker de uitkomsten en de mogelijke vervolgstappen met u. Gedurende het gehele diagnostische proces is de arbeidsonderzoeker het aanspreekpunt voor zowel u als de verwijzer.
  • De revalidatiearts en/of klinische arbeidsgeneeskundige bekijkt het medische gedeelte, onder andere welke functionele stoornissen het gevolg zijn van de klachten. De klinisch arbeidsgeneeskundige werkt nauw samen met de revalidatiearts en is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe ziekten door werk. De klinisch arbeidsgeneeskundige heeft met u een vraaggesprek en voert bij u een lichamelijk onderzoek uit. Hij vertaalt vervolgens de aanwezige beperkingen naar de belastbaarheid voor werk.
  • De FCE testleider brengt de huidige fysieke belastbaarheid in kaart aan de hand van vragen en diverse testen.
  • De psycholoog brengt de mentale belastbaarheid en factoren die daar invloed op hebben in kaart. Onder andere psychologische onderwerpen zoals coping, cognities ten aanzien van de klachten en verwerking komen aan bod.