Arbeidstraining (ATR)
De arbeidstraining van Rijndam Arbeidsrevalidatie biedt ondersteuning bij re-integratie vraagstukken. Doel van de arbeidstraining is te voorkómen dat mensen langdurig uitvallen en de re-integratie in eigen of aangepaste functie te bevorderen. De arbeidstraining is bedoeld voor werknemers met (dreigend) ziekteverzuim waarbij geen indicatie voor medisch specialistische behandeling (bijvoorbeeld de reumatoloog, neuroloog, chirurg of orthopeed) aanwezig is. Cliënten kunnen klachten hebben met betrekking tot het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld in het kader van fibromyalgie, whiplash, rug- en nekklachten, chronisch vermoeidheidssyndroom en burn-out. Ook oncologische patiënten kunnen bij Rijndam Arbeidsrevalidatie terecht. Zowel mensen die na hun ziekteperiode de eerste stap naar werk willen zetten als mensen die moeite ondervinden bij de re-integratie komen in aanmerking.

Wat u van ons kunt verwachten
U kunt individueel of in groepsverband arbeidstraining volgen. Het gaat om fysieke, cognitieve en gedragsmatige aspecten. U werkt tijdens de training aan individuele doelen. Zo bouwt u uw geestelijke en lichamelijke belastbaarheid op en voorkómt u langdurig arbeidsverzuim. We bieden u individuele coaching, fitness, functionele arbeidstraining en themabijeenkomsten.

  • Bij de groepstraining krijgt u in de groep individuele coaching, fitness, functionele arbeidstraining en themabijeenkomsten. De training van 2 vaste dagdelen per week duurt 15 weken.
  • Bij individuele arbeidstraining gaat u aan de slag met individuele coaching, fitness en functionele arbeidstraining. De training van 2 vaste dagdelen per week duurt 15 weken. Ook maatwerk is mogelijk.

Tarieven
De kosten van arbeidstraining komen voor rekening van uw werkgever. Soms valt de arbeidstraining binnen de multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER). Dan dekt uw basisverzekering een deel van de kosten. De MER-regeling geldt ook voor werkgevers die een bedrijfszorgpolis hebben afgesloten.