Arbeidsdeskundig Onderzoek
Wanneer er sprake is van structurele functionele beperkingen voor het verrichten van de eigen arbeid brengt een arbeidsdeskundige in kaart of het eigen werk nog uitgevoerd kan worden met bijvoorbeeld technische of organisatorische aanpassingen in het werk. Wanneer de aard van de beperkingen met zich meebrengt dat het eigen werk, ook met aanpassingen, niet meer uitgevoerd kan worden onderzoekt hij de mogelijkheden van ander passend werk bij de organisatie. Is dit werk er niet, of niet te creëren, dan volgt er een advies om op basis van opleiding, werkervaring, de bekende beperkingen en persoonlijke omstandigheden, zich te gaan richten op  ander werk buiten uw eigen organisatie. Veelal schakelt de werkgever of verzekeraar daarvoor een reïntegratiebedrijf in. Het onderzoek vindt altijd plaats op de locatie waar de werknemer werkt(e) en de uitkomst van het onderzoek wordt vastgelegd een AD-rapportage. Die rapportage krijgt de werknemer altijd als eerste te zien. Voor zover u werknemer bent maakt deze AD-rapportage deel uit van het WVP-dossier (Wet Verbetering Poortwachter). Er is bezwaar mogelijk bij het UWV en beroep bij de Rechtbank.

Voor wie
Het Arbeidsdeskundig onderzoek is bedoeld voor:

  • Werkgevers die een objectief oordeel nodig hebben voor de belastbaarheid van een van hun medewerkers in relatie tot de uitgevoerde functie. Veelal in een WVP-traject, maar ook daarbuiten in het kader van preventie op uitval voor fysieke of mentale klachten
  • Inkomensverzekeraars die een AD-rapportage nodig hebben om de inkomensclaim van hun klant te objectiveren. Dit kan zowel voor ondernemers (AOV) worden verzorgd, als voor werknemers in het kader van de WVP.
  • Letselschadeverzekeraars waarvoor meer complexe AD-onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt de AD’er ondersteund door de andere disciplines van Rijndam.

  • WGA-verzekeraars

    : (periodieke) herbeoordeling van 35-80 en 80-100 WGA-dossiers om te beoordelen of het Arbeidsongeschiktheidspercentage bij de WIA-claim nog actueel is en of er inmiddels sprake is van duurzaamheid. Bij deze dossiers wordt samengewerkt met arbeidsjuristen voor bezwaar- en beroepszaken bij het UWV en de rechtbank.

  • Werknemers

    en letselschadeslachtoffers kunnen behoefte hebben aan een contra-AD-onderzoek. Ook dit onderzoek kan worden uitgevoerd door Rijndam Arbeidsrevalidatie.

Kosten en doorlooptijd

AD onderzoek WVP of AOV

    €1250

3 tot 4 weken

AD onderzoek Letstelschade

    Offertebasis

Casus afhankelijk

AD-Herbeoordeling WIA

    €1250, excl. kosten arbeidsjurist

3 tot 4 weken

Contra-AD-onderzoek

    Offertebasis, vanaf €1250

3 tot 4 weken

Contact
Rijndam Arbeidsrevalidatie locaties:
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam T: 010 – 241 25 50 E: arbeidsrevalidatie@rijndam.nl
Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

Factsheet Arbeidsdeskundig Onderzoek