Arbeidsrevalidatie: succesvol bij complexe casuïstiek
Wanneer u lichamelijke klachten hebt, lukt werken soms niet goed en kan er sprake zijn van (dreigend) ziekteverzuim. Rijndam Arbeidsrevalidatie brengt de factoren die de duurzame inzetbaarheid beïnvloeden in kaart, adviseert werkgever en werknemer en biedt diverse vormen van training, coaching en begeleiding om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Voor wie?
Rijndam Arbeidsrevalidatie is bedoeld voor mensen met (dreigend) ziekteverzuim bij wie eerdere (para-)medische behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en waarbij geen indicatie is voor medisch specialistische behandeling. Denk hierbij aan onder andere de volgende klachtenbeelden:

  • Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (chronische lage rugklachten, fibromyalgie en whiplash)
  • Niet-aangeboren hersenletsel (CVA, hersentumor, commotio cerebri)
  • Kanker
  • Burn-out

Hoe gaan we te werk?
Na aanmelding wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen, waarna een kennismakingsgesprek met een arbeidsonderzoeker volgt. Vervolgens kan er overgegaan worden op multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid. Verschillende disciplines op medisch, fysiek en mentaal vlak onderzoeken de arbeidsbelastbaarheid, waarna een advies ten aanzien van de arbeidsbelastbaarheid en het re-integratieproces gegeven wordt. Ook wordt er een arbeidsanamnese afgenomen. Wanneer de arbeidsbelastbaarheid onvoldoende blijkt kan een behandeltraject ingezet worden met als doel het vergroten van de arbeidsbelastbaarheid.

Losse modules
Standaard bestaat de diagnostiek uit een multidisciplinair traject. Op verzoek kunnen uiteraard ook losse modules ingezet worden, zoals een neuropsychologisch onderzoek of een second opinion van een klinisch arbeidsgeneeskundige. Rijndam Arbeidsrevalidatie verricht ook onderzoeken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, zoals een FML, arbeidsdeskundigonderzoek of een beroepskeuzeonderzoek.

Aanmelden en kosten
Werkgever, bedrijfsarts en re-integratieadviseur kunnen een werknemer bij Rijndam Arbeidsrevalidatie aanmelden voor diagnostiek en/of behandeling ten aanzien van de arbeidsbelastbaarheid. Bij aanmelding binnen 10 maanden na de eerste ziektedag worden de kosten voor diagnostiek aan de zorgverzekering doorberekend. In het geval een letselschadezaak worden de kosten op de tegenpartij verhaald. In overige gevallen ontvangt de werkgever een offerte. Het kennismakingsgesprek met de arbeidsonderzoeker is kosteloos.

Tarieven

Tarieven

M.i.v. 1 februari 2017 zijn onze tarieven gewijzigd.

Klik hier voor de actuele tarieven.

Ervaringsverhalen


"Besef wanneer je een stap terug moet zetten."
Wim is al 50 jaar werkzaam in de Rotterdamse haven.Op een dag merkt Wim tijdens zijn werk dat hij minder kracht heeft in zijn rechterarm. Op dat moment weet hij nog niet dat hij een herseninfarct heeft. Lees verder“Het lesgeven gaat niet meer zoals je ooit meemaakte, maar gelukkig leef ik nu meer op!”

Johan staat met veel plezier voor de klas. Voor 25 jaar. Totdat een herseninfarct zijn geliefde beroep van hem afneemt. Lees verder