Patiëntenzorg in tijden van coronavirus

Poliklinische afspraken
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn al onze poliklinische locaties in ieder geval tot en met dinsdag 28 april 2020 gesloten voor bezoekers. Poliklinische afspraken worden omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. Patiënten zijn hierover geïnformeerd. U kunt via onderstaande button of Zorgdomein uw patiënt aanmelden. 

Opname patiënten
We hanteren een onveranderd opnamebeleid, waarbij de basis medische zorg gegarandeerd moet blijven. Hierbij dragen wij zorg voor versnelde overnames vanuit de ziekenhuizen. Post-IC patiënten (COVID-19) met een re-conditioneringsvraag vallen binnen onze opname-indicaties. Actieve COVID-19 patiënten nemen wij niet over. U kunt via onderstaande button of Zorgdomein uw patiënt aanmelden.

Isolatie
Bij een interne besmetting van het coronavirus vindt direct isolatie plaats volgens het vastgestelde beleid en met nauwe betrokkenheid van infectiepreventiedeskundigen. Dit wordt gecoördineerd door een Outbreak Management Team (OMT).

Behandelingen in kliniek

  • Alle klinische groepsbehandelingen zijn aangepast, zodat we voldoen aan de maatregelen. Oefenruimtes, zoals de fitnessruimtes, zwembad en sportzaal, mogen worden gebruikt, mits er minimaal 2 meter afstand tussen de patiënten kan worden gegarandeerd.
  • In het weekend bieden we nu ook ‘beperkt’ therapie aan. Bovendien is ons Activiteiten Lab geopend.
  • Patiënten die bij ons zijn opgenomen, mogen geen bezoek meer ontvangen en kunnen niet meer op weekendverlof. Uitgezonderd is bezoek van één ouder/verzorger (zonder griepachtige klachten) per dag aan onze patiënten onder de 18 jaar. Voor de zekerheid temperatuurt een verpleegkundige deze bezoekers bij binnenkomst.

Poliklinische behandeling

Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten verwijzen voor een poliklinische afspraak via Zorgdomein of onderstaande button.

Klinische behandeling (opname)

Een opname kan alleen aangemeld worden door een revalidatiearts. Als u geen revalidatiearts bent en u heeft geen consulent revalidatiearts, dan kunt u een patiënt wel aanmelden voor een poliklinische screening om de klinische indicatie te beoordelen. Dit kan via het formulier voor klinische revalidatie.

Let op! Wanneer u kiest voor digitaal aanmelden, dan dient u de persoonsgegevens van uw patiënt zelf in te vullen. Als u kiest u voor het downloaden van het formulier, dan kunt u eventueel gebruik maken van een sticker.

Wachttijden

Bekijk hier onze wachttijden.
Nb. De wachttijden worden weergegeven in aantal kalenderdagen.