==== Patiëntenzorg ten tijde van coronapandemie ====

Poliklinische afspraken

  • Het is voor Rijndam onmogelijk om alle patiënten fysiek op onze poliklinieken te ontvangen, omdat we ons aan de 1,5 meter regel moeten houden in de wachtkamers en gangen.
  • ​Onze poliklinische locaties zijn in stappen weer van start gegaan met de zorg aan patiënten. De revalidatiearts op basis van medische urgentie, zoals risico op complicaties en medische achteruitgang, voor wie een bezoek op de polikliniek noodzakelijk is.
  • Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Wij verzoeken patiënten niet zelf naar ons te bellen. 
  • We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen op de diverse locaties en dit via informatiebrieven gecommuniceerd aan patiënten.
  • Overige poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. Patiënten worden hierover geïnformeerd.

Opname patiënten
We hanteren een onveranderd opnamebeleid, waarbij de basis medische zorg gegarandeerd moet blijven. Hierbij dragen wij zorg voor versnelde overnames vanuit de ziekenhuizen. Post-IC patiënten (COVID-19) met een re-conditioneringsvraag vallen binnen onze opname-indicaties. Actieve COVID-19 patiënten nemen wij niet over. U kunt via onderstaande button of Zorgdomein uw patiënt aanmelden.

Isolatie
Bij een interne besmetting van het coronavirus vindt direct isolatie plaats volgens het vastgestelde beleid en met nauwe betrokkenheid van infectiepreventiedeskundigen. Dit wordt gecoördineerd door een Outbreak Management Team (OMT).

Behandelingen in kliniek

  • Alle klinische groepsbehandelingen zijn aangepast, zodat we voldoen aan de maatregelen. Oefenruimtes, zoals de fitnessruimtes, zwembad en sportzaal, mogen worden gebruikt, mits er minimaal 2 meter afstand tussen de patiënten kan worden gegarandeerd.
  • Patiënten die bij ons zijn opgenomen, mogen beperkt bezoek ontvangen. Aan een bezoeker die binnen mag komen, wordt gevraagd of hij/zij last heeft van COVID-19 verschijnselen.

==== Reguliere informatie ====

Poliklinische behandeling

Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten verwijzen voor een poliklinische afspraak via Zorgdomein of onderstaande button.

Klinische behandeling (opname)

Een opname kan alleen aangemeld worden door een revalidatiearts. Als u geen revalidatiearts bent en u heeft geen consulent revalidatiearts, dan kunt u een patiënt wel aanmelden voor een poliklinische screening om de klinische indicatie te beoordelen. Dit kan via het formulier voor klinische revalidatie.

Let op! Wanneer u kiest voor digitaal aanmelden, dan dient u de persoonsgegevens van uw patiënt zelf in te vullen. Als u kiest u voor het downloaden van het formulier, dan kunt u eventueel gebruik maken van een sticker.

Wachttijden

Bekijk hier onze wachttijden.
Nb. De wachttijden worden weergegeven in aantal kalenderdagen.

  • Onze poliklinische locaties gaan in stappen weer van start met de zorg aan patiënten. In eerste instantie betreft het vooral (semi-)spoedzorg. 
  • Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Wij verzoeken u niet zelf naar ons te bellen. 
  • Overige poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. U wordt hierover geïnformeerd.