Lees hieronder ook onze informatie over behandeling tijdens de corona-pandemie.

Poliklinische behandeling

Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten verwijzen voor een poliklinische afspraak via Zorgdomein of onderstaande button.

Klinische behandeling (opname)

Een opname kan alleen aangemeld worden door een revalidatiearts. Als u geen revalidatiearts bent en u heeft geen consulent revalidatiearts, dan kunt u een patiënt wel aanmelden voor een poliklinische screening om de klinische indicatie te beoordelen. Dit kan via het formulier voor klinische revalidatie.

Let op! Wanneer u kiest voor digitaal aanmelden, dan dient u de persoonsgegevens van uw patiënt zelf in te vullen. Als u kiest u voor het downloaden van het formulier, dan kunt u eventueel gebruik maken van een sticker.

Wachttijden

Bekijk hier onze wachttijden.
Nb. De wachttijden worden weergegeven in aantal kalenderdagen.

  • Onze poliklinische locaties gaan in stappen weer van start met de zorg aan patiënten. In eerste instantie betreft het vooral (semi-)spoedzorg. 
  • Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Wij verzoeken u niet zelf naar ons te bellen. 
  • Overige poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. U wordt hierover geïnformeerd.

Aanmelden

U kunt patiënten doorverwijzen via Zorgdomein of maak gebruik van het aanmeldformulier hieronder.

 

==== Patiëntenzorg ten tijde van coronapandemie ====

Poliklinische afspraken

  • Het is voor Rijndam onmogelijk om alle patiënten fysiek op onze poliklinieken te ontvangen, omdat we ons aan de 1,5 meter regel moeten houden in de wachtkamers en gangen. 
  • Onze poliklinische locaties bieden op dit moment zowel fysiek als op afstand zorg aan patiënten. De revalidatiearts beoordeelt op basis van medische urgentie, zoals risico op complicaties en medische achteruitgang, voor wie een bezoek op de polikliniek noodzakelijk is. Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Overige poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. Patiënten worden hierover geïnformeerd.
  • Op onze locaties staat veiligheid voorop. Hiervoor hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals verplichting tot het dragen van een mondneusmasker voor alle patienten en bezoekers vanaf 13 jaar, registratie en controle op klachen passend bij COVID-19 en duidelijke looproutes. De maatregelen worden via diverse informatiebrieven aan patiënten gecommuniceerd.
  • Er mag maar een beperkt aantal mensen in de artsen- en behandelkamers. Als een patiënt samen met een begeleider komt én zij uit hetzelfde huishouden bestaan, wordt dit als 1 persoon gezien. De patiënt en begeleider, mits zij uit één huishouden komen, mogen binnen 1,5 meter bij elkaar zitten. Tussen patiënt/begeleider en de arts moet echter wel 1,5 meter afstand bewaard blijven.
  • Binnen alle locaties van Rijndam is het dragen van een mondkapje verplicht. Vergeet deze dus niet mee te nemen naar uw afspraak. Mocht u deze zijn vergeten dan krijgt u er een bij de balie.