We hanteren een onveranderd opnamebeleid, waarbij de basis medische zorg gegarandeerd moet blijven. Hierbij dragen wij zorg voor versnelde overnames vanuit de ziekenhuizen. Post-IC patiënten (COVID-19) met een re-conditioneringsvraag vallen binnen onze opname-indicaties. Actieve (nog besmettelijke) COVID-19 patiënten nemen wij niet over. U kunt Zorgdomein uw patiënt aanmelden. Leest u eerst onderstaande informatie.

Vanuit de medisch specialistische revalidatie (MSR) richten wij ons met name op de patiënten die dusdanig ziek zijn geweest dat dit heeft geleid tot een opname op de Intensive Care en die een Post Intensive Care Syndroom of andere complicatie, zoals een CVA, hebben. De indicatie voor onze behandeling wordt meestal tijdens de opname gesteld. 

Klinische MSR in Rijndam, locatie Westersingel, is geïndiceerd als mensen multidisciplinair behandeld dienen te worden en niet verantwoord naar huis ontslagen kunnen worden. 
Poliklinische MSR is bedoeld voor mensen die vanuit huis multidisciplinair dienen te revalideren.

Voor nabehandeling van overige mensen met restklachten, adviseren wij om het ‘stepped care’ principe te hanteren. Lees hierover meer via:  https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20Nazorg%20COVID-19.pdf

In deze bijlage vindt u voorbeelden van verwijsmogelijkheden in onze regio. Wanneer de eerstelijns revalidatiezorg (te) complex wordt en niet meer volstaat kan een verwijzing naar de Revalidatiegeneeskunde overwogen worden. U kunt hierover ook met ons overleggen.