Samen voor excellente zorg

Onze Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over onze organisatie. We werken met elkaar op 18 locaties aan excellente revalidatiezorg. Die locaties vindt u hier. De Raad van Bestuur krijgt bij het uitvoeren van haar taak advies van de Raad van Toezicht en een aantal interne adviesorganen.

In januari 2016 verscheen het strategisch beleidsplan. Hierin zijn de ambities van Rijndam voor de periode van 2016 tot 2020 beschreven. Ambities ten aanzien van de zorgverlening, wetenschap en innovatie, verbouw en nieuwbouw, financiën en technologie. Met daaruit volgend hoge ambities met betrekking tot onze medewerkers. Klik hier voor het strategisch beleid.

Rijndam is ingedeeld aan de hand van 8 behandeleenheden en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Download hier het organogram.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden die in een collegiale verhouding tot elkaar staan.

Samenstelling van de Raad van Bestuur per 30 mei 2017

  
   de heer drs. G.J. (Bertjo) Renzenbrink 
  

  de heer drs. G.L.M. (Guido) van den Bogaert  MBA

 

Management en stafafdelingen

Rijndam is ingedeeld aan de hand van acht behandeleenheden en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Behandelafdelingen

Elke behandelafdeling wordt aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een medisch manager. Rijndam kent de volgende behandeleenheden

Dwarslaesie/ heelkunde

Neurorevalidatie

Pijn/Kind

Kind 0 – 4

 • manager bedrijfsvoering: dhr. J.M. Laban
 • medisch manager: mevr. drs. M.A. Heydenrijk-Kikkert

Kind 4 – 18

Locaties Noord

Locaties Zuid

Locatie Erasmus MC

Overig zorg

Arbeidsrevalidatie

 • manager: dhr. M.F. Smeulers

Orthopedietechniek

Rijndam Orthopedietechniek is een orthopedische instrumentmakerij gevestigd binnen de muren van Rijndam Revalidatie.

 • manager: dhr. M.G. Conradi

Stafafdelingen

Finance & control

Manager: dhr. M.H. Meijerink

Human Resources

Manager: dhr. drs. M. Westland

Research & Development

Manager: dhr. P. van Bragt

Marketing & Communicatie

Manager: mevr. M. van Huijstee

Facilitair Bedrijf

Manager: dhr. D. van der Meyden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid. De raad telt 6 leden die allemaal voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid volgens de Zorgbrede Governance Code. Bovendien heeft de raad voldoende bestuurlijke, juridische en financiële deskundigheid en kennis van de profitsector en de gezondheidszorg. Tot slot is 1 lid van de raad op bindende voordracht van de cliëntenraad benoemd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2019:

 • de heer mr. B. (Boele) Staal, voorzitter
  voormalig Commissaris van de Koningin en lid van de Eerste Kamer
   
 • mevrouw drs. M.C. (Marleen) Kloppers RA
  eigenaar Sound Finance - interim, toezicht en advies
   
 • de heer dr. J.Th.M. van der Schoot
  voorzitter van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen
   
 • mevrouw drs. J. Schraverus MHA
  interimbestuurder van de Noorderbrug 
  lid van de Raad van Commissarissen van Yarden en commissaris bij De Friesland
   
 • mevrouw dr. C. Vleggeert-Lankamp
  neurochirurg en als staflid verbonden aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Spaarne Gasthuis
  medisch manager neurochirurgie In het Spaarne Gasthuis
   
 • de heer mr. M.W.I. (Maarten) Hillenaar
  Adviseur bij PBLQ
  lid raad van advies van VisionsConnected.

Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen hebben we in Rijndam een actieve cliëntenraad. Die raad behartigt de belangen van de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen op het gebied van patiëntenbeleid. Op eigen verzoek, maar ook vaak op uitnodiging wordt de cliëntenraad betrokken bij ontwikkelingen binnen de organisatie, om mee te denken vanuit het patiëntenperspectief of zich te kunnen profileren naar medewerkers en patiënten.

Klik hier voor het jaarverslag 2017.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via het contactformulier.

Samenstelling van de cliëntenraad per 1 februari 2018:

  

mevrouw A. (Annelous) Meij
voorzitter
vacature
ambtelijk secretaris/ secretaresse

 

Leden

 

de heer W. (Wouter) Zwamborn

Dick Schipper

 

de heer dr. D. (Dick) Schipper

 

de heer H.S.F. (Silvio) Fontaine

 

de heer R.K. (Roy) Ismail

 

mevrouw L.P.J. (Leonie) Wijnaldum

 

de heer H. (Herman) Ferguson

Ondernemingsraad

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden hebben we binnen Rijndam een Ondernemingsraad. Die Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor het personeel van belang zijn. De Ondernemingsraad heeft instemmingrecht bij het vaststellen van regelingen van personeelsbeleid en bij personele gevolgen van beleidsbeslissingen.

Samenstelling van de Ondernemingsraad per 1 januari 2018:

Dagelijks bestuur

 • mevrouw M. (Marije) Weerman, voorzitter
 • mevrouw M.M.E.M. (Martine) Eckhardt, vice-voorzitter
 • mevrouw S.W.P. (Stella) Verschure, lid
 • mevrouw J. (Hanneke) Klapwijk, ambtelijk secretaris

Overige leden ondernemingsraad

 • mevrouw M. (Marieke) de Bruin
 • mevrouw E. (Elly) Schouten
 • mevrouw J. (Jacqueline) Fraanje
 • mevrouw W. (Wilma) van Gool
 • mevrouw L. (Laurette) Pasman
 • mevrouw V. (Vera) van Kampen
 • mevrouw L.P.W. (Loes) Knoope
 • mevrouw IJ.P. (IJda) Seton
 • de heer R. (Ruud) van der Veen
 • mevrouw S.J.C.J. (Suzanne) Vogels

Medische staf

Alle medisch specialisten die bij ons in dienst zijn en eindverantwoordelijkheid dragen voor een medische behandeling zijn lid van de medische staf. Assistent-geneeskundigen en andere medici die voor Rijndam werken, kunnen op voordracht van de medische staf en in overleg het de Raad van Bestuur als buitengewoon lid toetreden tot de medische staf. De leiding van de medische staf berust bij het stafbestuur.

De medische staf adviseert de Raad van Bestuur over zaken die het medisch beleid betreffen. De medische staf heeft bovendien instemmingsrecht als er regelingen vastgesteld worden die de positie van de medisch specialisten betreffen.

Samenstelling stafbestuur per 1 april 2018:

 • mevrouw dr. J. (Jetty) van Meeteren, voorzitter
 • mevrouw drs. D.C.M. (Daniëlle) de Wit, lid
 • mevrouw drs. L.E (Laura) Haffmans, lid
 • mevrouw drs. S.E.G. (Bieke) Geraerts, beleidsmedewerker
 • mevrouw J.M.J. (Hanni) Saes, ambtelijk secretaris

U vindt alle leden van de medische staf in het overzicht artsen

Verpleegkundige Adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld. De VAR zet zich in voor het waarborgen van excellente verpleegkundige zorg binnen Rijndam. De missie van de VAR is het ontwikkelen van visie en beleid voor onze patiënten en het stimuleren van verpleegkundige leiderschap.

Waarom de VAR bij Rijndam?
De VAR gelooft dat verpleegkundigen binnen Rijndam als medebehandelaar een onmisbare schakel zijn in het bieden van veilige en patiëntgerichte zorg. Verpleegkundigen bij Rijndam blijven zich continu ontwikkelen en hebben plezier in het werk. De VAR van Rijndam zet zich in als stem van de verpleegkundige beroepsgroep om dit te realiseren.

Hoe doet de VAR dat?
Dit doet de VAR door verbinding te leggen tussen de verpleegkundige beroepsgroep en de verschillende lagen van de organisatie, gevraagd en ongevraagd advies aan te bieden, bij te dragen aan beleidsontwikkelingen, up-to-date te blijven over ontwikkelingen in de zorgsector en door namens Rijndam te netwerken binnen en buiten de regio.

Wat doet de VAR?
De VAR van Rijndam vergadert 2 keer per maand, schrijft adviezen, blijft zichzelf ontwikkelen met trainingen, heidagen en het bezoeken van congressen en symposia en onderhoudt contacten.

Samenstelling VAR per 1 januari 2018:
•Aldert Poot, verpleegkundige KIBA (voorzitter)
•Sietske van der Wiel, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde (vice-voorzitter)
•Marloes van Maurik - van der Leer, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde
•Marith Bax, verpleegkundige Neuro 1
•Aymane Ouazzani Chahdi, verpleegkundige Neuro 2
•Larissa Korteweg, verpleegkundige Neuro 2

Contact
Uw vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering van onze verpleegkundige zorg zijn van harte welkom. U kunt uw reactie doorgeven via e-mail var@rijndam.nl.