Wegens het verstrijken van de zittingstermijn treden mevrouw dr. R.M.Y. Barge, de heer mr. I.M.J. de Groot en de heer R.G. de Vries per 31 december 2018 terug als toezichthouder van Rijndam Revalidatie. De Raad van Bestuur is hen zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet en bijdrage die zij hebben geleverd aan de organisatie.

Nieuwe leden
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verwelkomen mevrouw drs. J. Schraverus MHA, mevrouw dr. C. Vleggeert-Lankamp en de heer dr. J.Th.M. van der Schoot als nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Jeltje Schraverus is een ervaren bestuurder en consultant binnen de gezondheidszorg. Zij is interim-bestuurder van de Noorderbrug en daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van Yarden en commissaris bij De Friesland.

Carmen Vleggeert-Lankamp is benoemd als lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad. Zij is neurochirurg en als staflid verbonden aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Spaarne Gasthuis. In het Spaarne Gasthuis is zij tevens medisch manager neurochirurgie.

Hans van der Schoot heeft een lange carrière binnen de gezondheidszorg en is nu voorzitter van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Van 2004 tot 2018 was hij voorzitter van de raad van bestuur van het St. Lucas Andreas ziekenhuis/OLVG.

De Raad van Bestuur is zeer verheugd met het aantreden van deze nieuwe leden en wenst hen veel succes bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de Raad van Toezicht.

Taak en samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2019
De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en volgt hierbij de Governancecode Zorg.

  • De heer mr. B. Staal (voorzitter)
  • De heer mr. M.W.I. Hillenaar
  • Mevrouw drs. M.C. Kloppers RA
  • De heer dr. J.Th.M. van der Schoot
  • Mevrouw drs. J. Schraverus MHA
  • Mevrouw dr. C. Vleggeert-Lankamp