Rijndam Revalidatie is het eerste revalidatiecentrum in Nederland dat gestart is met het uitvoeren van metingen van het rustmetabolisme.
Tijdens of na de revalidatie van een dwarslaesie ervaart 45% gewichtstoename.
Een verlaging van het rustmetabolisme door afname van de spiermassa speelt hierin een belangrijke rol.

Benieuwd naar het onderzoek? Lees het artikel van Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde: "Meten van het rustmetabolisme bij mensen met een dwarslaesie."