In samenwerking met Rijndam Revalidatie en Mytylschool de Brug geeft de grootste voetbalvereniging van Rotterdam kinderen met een beperking een unieke kans. V.O.C. start met trainingen framevoetbal. Dit is een vereenvoudigde vorm van voetbal, waarbij kinderen met een rollator of looprekje ook kunnen genieten van deze mooie sport.

Pilot
De komende maanden trainen kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar elke vrijdagmiddag onder begeleiding van een bewegingsagoog van Rijndam en een trainer van de mytylschool aan hun voetbalskills. Deze trainingen zijn onderdeel van een pilot die duurt tot het zomerseizoen. Daarna wordt bekeken of framevoetbal een blijvend onderdeel wordt van het aanbod bij V.O.C.                                                       

KNVB
Ook de KNVB ondersteunt dit initiatief en stimuleert verenigingen om framevoetbal op te zetten binnen Nederland. Ramon Storm, bewegingsagoog bij Rijndam Revalidatie, vertelt enthousiast over dit initiatief: “Je ziet dat de kinderen het zo gaaf vinden dat zij nu zelf mogen voetballen, je ziet ze groeien en meer zelfvertrouwen krijgen. Het is zo belangrijk dat ook deze groep nu de mogelijkheid krijgt om met veel plezier te bewegen. We hopen dat dit initiatief overgenomen wordt door andere verenigingen in Nederland, zodat er in de toekomst ook een echte competitie gespeeld kan worden”.