Rijndam Revalidatie is samen met Revalidatie Erasmus MC en de TU Delft een onderzoeksproject gestart naar slimme en gebruiksvriendelijke oplossingen voor het meten en beïnvloeden van loopvaardigheid. Voor het beïnvloeden en ondersteunen van lopen is er een eerste versie ontwikkeld van een beenmanchet waaraan verschillende vliegwielen vastzitten. Deze zorgen ervoor dat het been een bepaalde richting wordt opgeduwd.

Het Erasmus Medisch Centrum en de Technische Universiteit Delft hebben besloten om vanaf dit jaar hun expertise te bundelen om innovaties binnen de gezondheidszorg te versnellen. Binnen deze samenwerking zijn 17 projecten van start gegaan op uiteenlopende gebieden. Eén van deze projecten is geïnitieerd door hoogleraren Heike Vallery en Gerard Ribbers: “Clinicians controlling rehabilitation technology”. Dit betreft een samenwerking tussen Rijndam Revalidatie, Revalidatie Erasmus MC en Biomechanical Engineering van de TU Delft, met als doel het verbeteren van de interventies van artsen en clinici met behulp van technologische hulpmiddelen. Als eerste stap voeren Herwin Horemans, Daniel Lemus Perez, Rutger Osterthun en Karin Postma een onderzoek uit naar de mogelijke rol van technologische hulpmiddelen bij het beoordelen en verbeteren van loopvaardigheid van patiënten met een incomplete dwarslaesie.

Kracht uitoefenen op het lichaamsdeel met vliegwielen

Daniel heeft tijdens zijn promotieonderzoek aan de TU Delft gewerkt aan ‘gyroscopic actuators’, kleine vliegwielen die doordat ze draaien een kracht kunnen uitoefenen op het lichaamsdeel waarmee ze verbonden zijn. Recent is er een versie gemaakt die aan het onderbeen kan worden bevestigd. Afgelopen week was revalidatiearts Rutger Osterthun in Delft om te ondervinden wat het effect van deze gyroscopes is op de beweging van het been tijdens het lopen. Afhankelijk van de stand en de draairichting van de vliegwielen roteren ze het been of duwen ze het been naar buiten of binnen. Het is nog slechts een eerste versie maar het is nu al van belang dat behandelaren kunnen aangeven wat ze van het ontwerp en de werking van het hulpmiddel vinden.

Doelen voor 2022

Om de wensen en eisen van behandelaren goed in kaart te brengen is een vragenlijst verspreid binnen het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap. Binnenkort komt de projectgroep samen om de resultaten daarvan te analyseren. Dan wordt de definitieve richting voor het komende anderhalf jaar bepaald. Het doel is dat er medio 2022 een werkende demo versie is ontwikkeld waarmee binnen de kliniek geëxperimenteerd kan worden.