Een arm of hand geheel of gedeeltelijk missen, brengt in iedere levensfase veel uitdaging met zich mee. Hoe strik je bijvoorbeeld je veters, hoe kun je schakelen met autorijden of je werk uitvoeren? Kinderen en volwassenen kunnen voor hulp terecht bij het Expertiseteam Rotterdam Arm Hand (EXTRAH). Dit gespecialiseerde revalidatiebehandelteam van Rijndam Revalidatie biedt levensloopbestendige zorg met als uniek gevolg dat kinderen hun leven lang, dus ook als zij de volwassen leeftijd bereiken, bij hetzelfde team onder behandeling kunnen blijven.

Toegevoegde waarde
Het expertiseteam leert kinderen en volwassenen met een aangeboren aandoening of amputatie zo zelfstandig mogelijk te leven. Zo is Milou Geers (20 jaar) al van kinds af aan onder behandeling bij Rijndam. Ze is geboren met beperking aan haar hand. “Ik weet niet beter dan dat ik altijd dezelfde therapeuten heb gezien. Omdat ze me zo lang en goed kennen, kunnen ze snel de juiste oplossingen bieden. Ze hebben mij onlangs nog praktische tips gegeven om toch aan mijn opleiding HBO-V te kunnen beginnen. Ik kan altijd op ze terugvallen.”

“We werken met complexe problematiek en kennen de patiënt en zijn leefsituatie vaak heel goed”, beaamt Wim Janssen, revalidatiearts bij Rijndam. “Het is voor de patiënt echt van toegevoegde waarde om bij de overgang naar volwassenheid niet te worden overgedragen aan een nieuw team die zijn geschiedenis niet kent en zijn ontwikkeling niet heeft meegemaakt. Het is wereldwijd uniek dat een behandeling van kinderrevalidatie, zonder overdracht, overgaat naar volwassenenrevalidatie.”

Expertise
Expertise Team Rotterdam Arm Hand is door zorgverzekeraars benoemd tot expertisecentrum op het gebied van de begeleiding en behandeling van mensen met een aangeboren aandoening of amputatie van arm of hand. EXTRAH helpt patiënten bij het trainen van compensatiestrategieën, gebruik van hulpmiddelen, een operatie of het aanmeten van een prothese. Het expertiseteam staat onder leiding van een revalidatiearts en bestaat daarnaast uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en een orthopedisch instrumentenmaker. Voor vragen of meer informatie: extrah@rijndam.nl.

Fotobijschrift: Patiënt Lars bij EXTRAH. EXTRAH zal hem altijd blijven begeleiden.