Onze revalidatiearts Wim Janssen is door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) verrast met de Van Hoytema Trofee. Wim heeft de trofee overhandigd gekregen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de revalidatiegeneeskunde.

Wim is zeer actief binnen de revalidatiegeneeskunde en specifiek op landelijk niveau bij de opleiding tot revalidatiearts. Nationaal en internationaal is Wim een veelgevraagd spreker en bovenal zeer actief in de ontwikkeling en profilering van opleiding revalidatiegeneeskunde. Daarnaast heeft Wim verschillende nevenfuncties, in de ‘Executive Committee’ van de European Union of Medical Specialists Section of PRM, ‘Board and Committee for Education’ van de European Board of PRM en is hij voorzitter van de ‘Special Interest Scientific Committee’ bij de European Society of PRM.

Een functie waar Wim ook veel voldoening uit haalt is zijn lidmaatschap van het College Geneeskundige Specialismen KNMG. Hier is Wim onlangs als eerste revalidatiearts tot lid benoemd op voordracht van de Federatie Medisch Specialisten. De CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.

Wim geeft aan zijn vele activiteiten altijd met plezier te hebben gedaan en roept jongere collega’s op hetzelfde te doen: “Het geeft plezier en inspireert”!

Van Hoytema Trofee
De Van Hoytema Trofee is een wisseltrofee die ieder jaar wordt uitgereikt aan een lid van de VRA die zich in woord en/of geschrift met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Kandidaten worden voorgedragen aan een vierkoppige jury, waaronder de houder van de trofee. De Van Hoytema Trofee is tijdens de algemene ledenvergadering van de VRA uitgereikt.