Voor patiënten die na een CVA (beroerte) problemen ondervinden aan arm- of handfuncties, biedt Rijndam een innovatieve behandeling aan. Deze behandeling is in een pilot getest met als doel een nieuwe standaard te ontwikkelen en kwaliteit van zorg te verbeteren. De bevindingen zijn positief en de behandeling is inmiddels doorgevoerd op meerderde locaties van Rijndam.

Spalken en oefenmateriaal
De behandeling focust op patiënten met beperkte arm- of handfunctie om hen te helpen in dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld door het verbeteren van buigen en strekken van de vingers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van spalken en oefenmateriaal van Saebo. Deze innovatieve revalidatieproducten worden geleverd door de firma Hankamp Rehab.

Groepsbehandeling
De behandeling bestaat uit een groepsprogramma waar de arm/handfunctie onder begeleiding intensief getraind wordt. Deze behandelvorm is zeer effectief gebleken en heeft direct het aantal therapiemomenten naast de groepsbehandeling verminderd. Daarnaast draagt het gezamenlijk oefenen, waarbij patiënten onderling ervaringen kunnen uitwisselen, positief bij aan het leerproces en de motivatie.

Bovendien oefenen de patiënten, als onderdeel van de intensieve behandelmethode, twee keer per dag thuis met de producten van Saebo. Het thuis oefenen is een belangrijk onderdeel met positieve effecten op de trainingsintensiteit.

Vervolg
De innovatieve behandelwijze is succesvol gebleken voor de CVA patiënten. De behandeling wordt binnen Rijndam verder ontwikkeld en gewaarborgd op verschillende locaties In de toekomst wordt de behandelwijze verder uitgebreid en mogelijk toegepast op andere diagnosegroepen waarbij sprake is van arm/ handproblemen, zoals dwarslaesie, Guillain Barré syndroom, m. Parkinson, MS of perifere handproblematiek.