ZonMw heeft een subsidie van bijna € 500.000 toegekend aan CO-FLOW, een onderzoek van de afdelingen Longgeneeskunde, Intensive Care, en Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC, in samenwerking met Rijndam Revalidatie en Zorginstelling Laurens. Zij gaan hiermee onderzoek doen naar de langetermijngevolgen van COVID-19. Eerder ontvingen zij hiervoor vanuit de betrokken partijen een startfinanciering van € 60.000.

Nazorg
Na ziekenhuisontslag volgen COVID-19 patiënten verschillende nazorgpaden, zoals bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of fysiotherapiepraktijk. Deze nazorgpaden zijn gericht op en ontwikkeld voor deze nieuwe patiëntengroep. Er is nog weinig bekend over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van deze nazorgpaden.

Beter afstemmen
Dr. Rita van den Berg-Emons, afdeling Revalidatiegeneeskunde Erasmus MC: ‘We verwachten dat patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, na ziekenhuisontslag nog lang klachten kunnen ondervinden op verschillende gebieden. Door het onderzoek krijgen we inzicht in de langetermijngevolgen van COVID-19 en wordt de nazorg beter afgestemd op de patiënt. Hierdoor kunnen we aan deze nieuwe en complexe groep patiënten de juiste zorg op het juiste moment bieden. Nu en in de toekomst.’ 

Patiënten volgen
Om de nazorgpaden door te ontwikkelen worden patiënten, die in de regio Rotterdam-Rijnmond in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, gedurende 2 jaar systematisch gevolgd. Zo wordt een groot aantal gegevens verzameld, zoals over patiëntstromen, zorggebruik, en (voorspellers van) lichamelijk, cognitief, en psychologisch herstel.

Start
Medio juni is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de studie. Het onderzoek wordt verder uitgevoerd in samenwerking met diverse ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het COVID-19 Programma Zorg en Preventie van ZonMw.