Dankzij een subsidie van ZonMw, NWO & de Hartstichting start er een nieuw onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van technologie om patiënten met een CVA thuis te laten trainen met hun aangedane arm. In dit zogeheten ArmCoach4Stroke-project staan revalidatie, medische technologie, thuisbehandeling en regie en autonomie van de patiënt centraal. Via telemonitoring wordt begeleiding op afstand mogelijk gemaakt.

Rol van Rijndam
Dit onderzoek wordt samen met Erasmus MC, Amsterdam UMC, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, 2M Engineering en Lode uitgevoerd. Het project wordt geleid door dr. Hans Bussmann (Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC) en is gericht op het optimaliseren van de armfunctie. Tijdens het hele project staat implementatie in de zorg centraal. Patiënten, artsen en behandelaars van Rijndam spelen een belangrijke rol bij de productdefinitie, de testtoepassingen en bij de evaluatie van het systeem.

Blended care
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een sterke betrokkenheid van patiënten en behandelaars. Middels co-creatie – waarbij (eind)gebruikers een leidende rol hebben – ontwikkelt het onderzoeksteam van Bussmann een op bewegingssensoren gebaseerd hulpmiddel: de ArmCoach4Stroke. Hiermee worden mensen met een beroerte gestimuleerd om zowel hun aangedane arm meer te gebruiken in het dagelijks leven én om intensief te oefenen volgens een individueel afgestemd oefenprogramma.  Via een app en een tablet wordt direct feedback gegeven aan de patiënt en aan de behandelaar. De behandelaar kan hierdoor op afstand advies geven. Daarmee is de ArmCoach4Stroke een voorbeeld van blended care, waarbij de behandeling deels onder de regie van de patiënt en, waar nodig, onder regie van een therapeut gebeurt.

Sensor
Hoe werkt het? De patiënt draagt in het dagelijkse leven een sensor om de pols en deze sensor registreert de activiteit van de aangedane arm en stimuleert d.m.v. trillingen en een speciale app de arm meer te gebruiken. Ook herinnert het systeem de patiënt om te gaan oefenen. Tijdens het oefenen krijgt de patiënt via sensoren en een tablet feedback of de oefening goed wordt uitgevoerd. Hiervoor worden innovatieve algoritmes ontwikkeld.