De raad van bestuur van Rijndam tekende op 29 juni 2011 de samenwerkingsovereenkomst met het Speciaal Onderwijs Drechtsteden (SPON) en Gemiva-SVG Groep.

Voor drie van haar Dordtse scholen voor speciaal onderwijs (De Dordtse Buitenschool, Mytylschool de Vlij en de Blije Gaarde) krijgt SPON van de gemeente Dordrecht nieuwe huisvesting tot haar beschikking. De huidige drie gebouwen worden verlaten om aan de Sitterstraat in Dordrecht één nieuwe school te betrekken. Rijndam en Gemiva-SVG Groep participeren in deze nieuwbouw.
Rijndam neemt daar straks - net als nu het geval is - de revalidatiebehandeling van leerlingen van Mytylschool de Vlij voor haar rekening. Daarnaast heeft Rijndam het voornemen ook de andere vormen van poliklinische revalidatie voor kinderen uit de Drechtsteden in het gebouw onder te brengen.

Volgens de huidige planning is de nieuwbouw eind 2012 opleveringsklaar. Meer informatie over dit project staat op http://onzedroomschool.spon.nu/.