In april 2015 besloten Rijndam Revalidatie, De Hoogstraat Revalidatie en het UMCG Centrum voor Revalidatie om samen te gaan werken. Onder de naam RUG ontstond een samenwerkingsverband van gelijkwaardige partners die opereren in het hart van de revalidatiegeneeskunde en die koploper zijn in de behandeling van de ‘klassieke doelgroepen’. Dit geldt niet alleen voor de patiëntenzorg, maar ook voor  wetenschappelijk onderzoek dat succesvol wordt ingebed in de dagelijkse zorg.

Versterking en verdieping samenwerkingsverband
Onlangs is de samenwerking positief geëvalueerd en is een inhoudelijke focus aangebracht. “In 2018 verdiepen we de samenwerking op de thema’s amputatie, fitheid, domotica, dwarslaesie, klinimetrie binnen de kinderrevalidatie en e-learning binnen de medische opleiding. Daarnaast zullen we starten met een Value Based Healthcare (VBHC) project voor patiënten met een beenamputatie.”, aldus de drie partners.

Over RUG
Het acroniem ‘RUG’ staat niet alleen voor de vestigingsplaats van de betrokken revalidatiecentra (Rotterdam, Utrecht en Groningen) maar staat ook voor de stabiele verbinding tussen de drie partners. Zij willen samen hun vooraanstaande rol bestendigen en verdiepen door te werken aan nieuwe kennis, technieken en methodieken in het hele spectrum van de revalidatiegeneeskunde. De RUG-centra zetten in op doelmatige en doeltreffende samenwerking om zo optimaal gebruik te maken van de aanwezige expertise.