In de week van 17 t/m 21 juni 2019 viert Rijndam Revalidatie zowel het 10-jarig jubileum van haar locatie Franciscus Vlietland als het 5-jarig jubileum van locatie IJsselland Ziekenhuis. Mooie mijlpalen om samen met patiënten te vieren. De locaties, alle twee gehuisvest in een ziekenhuis, bieden mensen in en rond Schiedam en Capelle a/d IJssel al deze jaren medisch specialistische revalidatie dichtbij huis.

Toename patiënten
Inwoners van deze gebieden, die te maken hebben met de blijvende gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval, kunnen dicht bij huis en binnen de muren van het ziekenhuis terecht voor diverse revalidatiebehandelingen. Afgelopen jaar behandelden locatie Franciscus Vlietland ruim 1.100 patiënten. Hiermee is het aantal patiënten op deze locatie sinds 2009 toegenomen met zo’n 30%. Op locatie IJsselland Ziekenhuis volgden vorig jaar meer dan 700 patiënten een revalidatiebehandeling, waarmee het aantal patiënten bijna verdrievoudigd is sinds de opening in 2014.

Kwaliteit van leven
De twee ziekenhuislocaties behandelen voornamelijk neurologische aandoeningen (NAH, MS, Parkinson), chronische pijn en oncologische patiënten. Met een multidisciplinaire team van revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en maatschappelijk werkers helpt Rijndam haar patiënten om zo goed mogelijk om te gaan met hun beperking(en) en de kwaliteit van leven te verbeteren. In het patiënttevredenheidsonderzoek scoren beide locaties gemiddeld een 8,8 als waarderingscijfer.

Wie jarig is trakteert
Rijndam wil de verwijzers en ketenpartners van de twee locaties bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen in de afgelopen 10 en 5 jaar. Om de mooie jubilea in de week van maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni te vieren, worden de medewerkers van beide teams getrakteerd op taart. Daarnaast krijgen aanwezige patiënten een attentie aangeboden. Hierop kunnen zij hun behaalde revalidatiedoelen noteren en presenteren, waarmee patiënten gestimuleerd worden vooral ook hun eigen mijlpalen te vieren.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijndam.nl/locaties.