Alle verpleegkundigen van Rijndam zijn in oktober vorig jaar de schoolbanken in gegaan om een speciaal voor en door Rijndam ontwikkeld leertraject te volgen. De MBO-verpleegkundigen hebben de module ‘klinisch redeneren’ gevolgd en de HBO verpleegkundigen de module ‘verpleegkundig leiderschap’. Rijndam is trots op de resultaten van dit traject ‘Leerlijnen’. Zo zijn er op initiatief van de verpleegkundigen functieprofielen vertaald naar de dagelijkse praktijk binnen de revalidatiezorg. 

Functieprofielen
Tijdens de module ‘verpleegkundig leiderschap’, die werd gevolgd door de HBO-verpleegkundigen werd duidelijk dat functieprofielen voor de revalidatie verpleegkundige zorg belangrijk en noodzakelijk zijn. Deze zijn er namelijk nog niet; er zijn wel profielen voor de reguliere verpleegkundige zorg. De studenten hebben de route die een patiënt van binnenkomst tot vertrek bij Rijndam Revalidatie doorloopt geanalyseerd. Ook is de diversiteit aan werkzaamheden van alle verpleegkundigen beschreven om daarna de vertaalslag te kunnen maken naar de revalidatiegeneeskunde.

Uniek
“Het is uniek binnen de revalidatie zorg, dat verpleegkundigen de functieprofielen aanpassen naar de dagelijkse praktijk”, vertelt opleidingsadviseur Judith Barendregt trots. “Rijndam loopt hierin voorop en de profielen zullen van grote waarde zijn om de mix van deskundigen te kunnen bepalen die wordt ingezet per doelgroep binnen de revalidatiezorg.”

Ook Alina de Groot, verpleegkundig manager, vertelt enthousiast: “Het leertraject heeft de afgelopen maanden al zijn vruchten afgeworpen; de verpleegkundigen hebben zeggenschap over de invulling van hun beroep gekregen en je ziet ze groeien in hun rol. Dat werkt voor iedereen motiverend. Goed gedaan iedereen!”

Certificering
Vrijdag 21 juni as vindt de bijeenkomst ‘Leerlijnen Verpleegkundig Leiderschap’ plaats waarbij met gepaste trots wordt teruggeblikt op de eerste resultaten en zal de volgende stap in het leertraject worden toegelicht. Alle MBO verpleegkundigen die de module hebben afgerond zullen vrijdag feestelijk een certificaat in ontvangst nemen. Met dit certificaat ontvangen zij vrijstellingen bij de HBO-v opleiding.

Excellente Zorg
Rijndam Revalidatie streeft ernaar om de beste revalidatiezorg in Nederland te leveren. Met dat doel zijn de leerlijnen ontwikkeld voor de verpleegkundigen van Rijndam. Na de zomer zal het leertraject zich vervolgen volgens de Action Learning methodiek. De verpleegkundigen gaan hiermee met vooraf geformuleerde opdrachten aan de slag om het behandelproces te verbeteren.

De leerlijnen zijn samen met de externe opleider PostMD onder leiding van de projectgroep Excellente Zorg ontwikkeld.