Rijndam Revalidatie zet zich in voor een gespecialiseerd palliatief zorgnetwerk rondom patiënten met een spierziekte. Rijndam Revalidatie ziet per jaar ongeveer 60 tot 70 patiënten met de progressieve zenuw/spierziekten ALS en PSMA. Het ALS-behandelteam van Rijndam Revalidatie heeft een belangrijke rol in de zorg voor deze patiënten in de regio Rijnmond.

Samenwerking thuisnet verbeteren
Op initiatief van Dennie Mekkelholt, die zich inzet als vrijwilliger bij ALS-patiënten, zet Rijndam Revalidatie een palliatief zorgnetwerk op met als doel de samenwerking rondom de ALS-patiënt in de regio te verbeteren. Daarbij worden wijk- en palliatief verpleegkundigen en huisartsen enkele keren per jaar uitgenodigd bij Rijndam Revalidatie voor besprekingen over specifieke patiënten. Er wordt dan een actief zorgplan voor de patiënt gemaakt waardoor de zorg tot het einde toe geoptimaliseerd kan worden.  

Rijndam Revalidatie geeft samen met het Erasmus MC trainingen aan de thuiszorgteams. Er is ook een start gemaakt met interdisciplinaire transmurale bijeenkomsten, waarbij de palliatieve zorg bij ALS-patiënten centraal staat (PALS bijeenkomst). 

Expertisecentrum
Rijndam Revalidatie heeft een locatie in het Erasmus MC en werkt ook nauw samen met verschillende specialistische afdelingen van het Erasmus MC. Gezamenlijk vormen deze afdelingen een centrum dat gespecialiseerd is in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met spierziekten zoals ALS en PSMA. In dit expertisecentrum worden zowel kinderen als volwassenen met zenuw/spierziekten gezien.

Neem voor meer informatie contact op via ons e-mailadres: nmaerasmusmc@rijndam.nl.