Rijndam is continu gericht op kwaliteitsverhoging van de zorg. Dit heeft nu geresulteerd in de oprichting van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Dit onafhankelijke adviesorgaan zet zich in voor het verbeteren en optimaliseren van de verpleegkundige zorg binnen Rijndam. De VAR stimuleert de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen en heeft invloed op het verpleegkundig beleid binnen Rijndam. Zes enthousiaste Rijndam-verpleegkundigen worden donderdag 21 september 2017 officieel in de adviesraad benoemd.

“De oprichting is een belangrijke stap waar Rijndam trots op is. Een VAR is binnen de revalidatiezorg vrij nieuw”, geeft Aldert Poot, voorzitter VAR, aan. De VAR adviseert vanuit de verpleegkundige beroepsinhoud aan de raad van bestuur om de kwaliteit van de patiëntenzorg te waarborgen en te verbeteren. Poot: "We kijken daarbij ook wat er regionaal en landelijk speelt en wat van invloed is op de verpleegkundige zorg. Rijndam wil met de oprichting van de VAR de verpleegkundige expertise optimaal benutten en verder ontwikkelen.

Leden Verpleegkundige Adviesraad Rijndam Revalidatie