Afgelopen zondag beklom het team van Rijndam Revalidatie succesvol de Mont Ventoux tijdens ‘Klimmen tegen MS’ (Multipele Sclerose). Rijndam nam als eerste revalidatiecentrum samen met MS-patiënten deel aan het evenement.

Het team van vier patiënten met MS liep samen met een persoonlijke ‘buddy’ in estafettevorm de berg op. Behandelaars vanuit Rijndam hebben het team afgelopen maanden begeleidt, nadat zij zelf vorig jaar de Mont Ventoux beklommen hebben. “Onwijs indrukwekkend en motiverend om met dit team en onder begeleiding van Rijndam de kale berg te beklimmen”, gaven de trotse patiënten aan bij het bereiken van de 1912 meter hoge top.

Klimmen tegen MS
Klimmen tegen MS werft gelden voor onderzoeksprojecten, gericht op de verbetering van kwaliteit van leven voor patiënten met MS. Rijndam neemt deel aan dit sportieve evenement om geld op te halen voor dit doel en stimuleert tegelijkertijd een gezonde leefstijl, waar bewegen een onderdeel van is. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en is niet te genezen. Revalidatie kan leven met MS wel makkelijker maken. Bij Rijndam leert een specifiek deskundig team hoe men zo goed mogelijk om kan gaan met de beperkingen bij dagelijkse activiteiten.

Het team ‘Rijndam klimt tegen MS’ op het 18 km punt met de bergtop in zicht