Trots willen wij u mededelen dat Rijndam revalidatiecentrum sinds 22 februari 2012 officieel gecertificeerd is volgens het HKZ certificatieschema: Medisch Specialistische Revalidatie zorg 2009. Dit certificaat zien wij als een belangrijke onafhankelijke indicator voor onze patiënten, ketenpartners, verwijzer en zorgverzekeraars, omdat het aantoont dat Rijndam continue bezig is met het optimaliseren van zijn kwaliteit

De certificering betreft enerzijds het schema Medisch Specialistische Revalidatiezorg, dat HKZ speciaal voor de revalidatiezorg heeft ontwikkeld en anderzijds de clausules van ISO 9001 (2008) met betrekking tot het kwaliteitsmanagement van Rijndam.

Het certificaat is geldig tot 13 december 2014 en is van toepassing op onderstaande Rijndam locaties:

  • locatie Ringdijk, Rotterdam
  • locatie Roerdomplaan, Rotterdam
  • locatie Westersingel, Rotterdam
  • locatie Franciscus Gasthuis, Rotterdam
  • locatie Franciscus Vlietland, Schiedam
  • locatie Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
  • locatie Beatrixziekenhuis, Gorinchem

Voor een toelichting op de certificering kunt u contact opnemen met mevrouw Timmer, beleidsmedewerker Kwaliteit via (010) 24 241 2 of via ftimmer@rijndam.nl.