Thuisarts.nl is een website en app bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Daarnaast gebruiken huisartsen het als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten. Het is de bedoeling dat andere medisch specialisten dit ook steeds meer gaan doen. Rijndam Revalidatie heeft namens de Werkgroep CVA Nederland bijgedragen aan het maken van betrouwbare patiëntinformatie over CVA. De nieuwe en aangepaste informatie staat sinds november 2017 op de website en in de app.

Project federatie medisch specialisten
Daniëlle de Wit, revalidatiearts bij Rijndam nam vanuit de Werkgroep CVA Nederland deel aan het project van de federatie van medisch specialisten (FMS). Het doel van dit project was om vanuit bestaande wetenschappelijke informatie die gemaakt is in de tweede lijn te komen tot betrouwbare patiëntinformatie over CVA bestemd voor Thuisarts.nl. De projectgroep bestond verder uit een vertegenwoordiger vanuit de patiëntenvereniging 'hersenletsel.nl', een kwaliteitsmedewerker van FMS en een redacteur.

Betrouwbare patientinformatie
De projectgroep heeft in eerste instantie de huidige informatie over CVA op Thuisarts.nl gecontroleerd aan de hand van de laatste wetenschappelijke richtlijnen uit de tweede lijn. Waar nodig is door de projectgroep informatie aangepast en zijn er nieuwe teksten geschreven. De nieuwe content is inmiddels live en te vinden op: thuisarts.nl/beroerte