Rijndam Revalidatie gaat vrijdag 27 november over op een nieuw elektronisch patiëntendossier: HiX van Chipsoft. Een belangrijk voordeel is dat we dan nog maar met 1 systeem werken. Het omvat de zorgadministratie, planning én medische dossiervoering. Alle gegevens hoeven daardoor maar één keer vastgelegd te worden. Verder biedt het een platform waarmee we makkelijker gegevens kunnen uitwisselen met andere zorgverleners. Op die manier kunnen we de ketenzorg rondom de patiënt verder verbeteren. 

Wennen aan het nieuwe systeem 
Onze medewerkers zullen na de ingebruikname van het nieuwe systeem tijdelijk moeten wennen. Het invoeren van gegevens gaat anders en alles ziet er anders uit. We houden hier rekening mee door op enkele dagen minder therapie in te plannen. Daardoor kunnen wachttijden oplopen of bepaalde zaken anders of langzamer verlopen dan u gewend bent. We doen er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Nieuw patiëntenportaal Mijn Rijndam
Het nieuwe systeem omvat ook een nieuw patiëntenportaal (Mijn Rijndam) voor onze patiënten. Mijn Rijndam biedt patiënten inzage in hun medisch dossier, contact met behandelaar of arts via e-consult, het inzien van afspraken en nog veel meer. Met de nieuwe mogelijkheden in het portaal kunnen patiënten zich nog beter voorbereiden op hun afspraken en behandeling. Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl/mijnrijndam.

Leuk om te weten

  • Rijndam heeft bij de implementatie intensief samengewerkt met Basalt Revalidatie, die sinds 6 november succesvol overgegaan is op HiX.  
  • We zijn een jaar bezig geweest met de voorbereidingen en inrichting van het nieuwe systeem. 
  • Medewerkers van beide organisaties hebben in totaal 20.000 uur opleiding gehad om met HiX te gaan werken.