Op dinsdag 12 oktober promoveert Suzie Noten. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Relevant aspects of functioning of adults with cerebral palsy: focus on ICF Core Sets and blood pressure’

Samenvatting van proefschrift
Het proefschrift is gericht op relevante aspecten van het functioneren van volwassenen met cerebrale parese (CP). Het beschrijft de verschillende stappen in de ontwikkeling van Core Sets voor volwassenen met CP volgens de Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF) en de resultaten daarvan. Deze ICF Core Sets kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van standaardisatie van rapportage en het meten van functioneren van volwassenen met CP in de klinische praktijk en in onderzoek. Hierdoor kunnen gegevens tussen studies, disciplines en instellingen wereldwijd eenvoudiger worden vergeleken.

Daarnaast biedt het belangrijk inzicht in de bloeddruk bij volwassenen met CP. De bevingen onderstrepen het belang van screening op bloeddruk bij personen met CP vanaf jongvolwassen leeftijd. Er wordt ook informatie gegeven over subgroepen die een verhoogd risico hebben op een hoge bloeddruk en over mogelijke risicofactoren die de bloeddruk bij volwassenen met CP kunnen beïnvloeden.

Promotie
Datum en tijd: 12 oktober 2021, 15.30 uur
Locatie: Erasmus MC
Promovendus: Suzie Noten
Proefschrift: Relevant aspects of functioning of adults with cerebral palsy:  focus on ICF Core Sets and blood pressure
Promotor: Prof. Dr. Henk Stam
Copromotoren: Dr. Rita van den Berg-Emons en Dr. Wilma van der Slot

Vanwege de geldende COVID-19 maatregelen is het aantal mensen dat toegelaten wordt in de zaal nog altijd beperkt. Genodigden krijgen persoonlijk bericht. Voor overige geïnteresseerden volgt mogelijk nog een link naar de livestream, waarmee u de verdediging online kunt bijwonen. U kunt hiervoor contact opnemen met Suzie Noten via het mailadres s.noten@erasmusmc.nl.