Promotie Wouter Harmsen
De openbare verdediging van het proefschrift: ‘Subarachnoid Hemorrhage – physical fitness, physical activity and sedentary behavior in the first year post onset' door Wouter Harmsen vindt plaats op woensdag 9 mei om 15.30 uur. Na een uur verdediging volgt de uitreiking van de doctorsbul.

Samenvatting
Promovendus Wouter Harmsen, epidemioloog en bewegingswetenschapper, toont in zijn proefschrift aan dat patiënten met een aneurysmatische subarachnoïdale hersenbloeding (SAB) een lage fysieke fitheid hebben en dat dit gepaard gaat met lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag. Tevens laten de resultaten zien dat de fitheid is gerelateerd aan de ernst van de ervaren vermoeidheid. In het proefschrift wordt voor het eerst onderzoek beschreven naar de relaties tussen fysieke fitheid, lichamelijke activiteit en vermoeidheid bij patiënten met een SAB.

De afgelopen jaren is de acute zorg voor patiënten met een SAB sterk verbeterd. Hierdoor is de kans op overleving de afgelopen decennia met een kwart toegenomen. Dit betekent dat meer patiënten met de gevolgen van SAB moeten leren leven. Daarom heeft de onderzoeksgroep van RoNeRes de afgelopen jaren observationeel onderzoek verricht om de consequenties van een SAB op de lange termijn beter in kaart te brengen.

Aanvankelijk werd verondersteld dat patiënten met een SAB een goede prognose hebben met weinig restverschijnselen. Echter, de onderzoeksgroep constateerde in eerder onderzoek dat patiënten met een SAB cognitieve problemen ervaren (Boerboom, 2016) en nu rapporteert Wouter over lage fitheid, lichamelijke inactiviteit, sedentair gedrag en ernstige vermoeidheid in het eerste jaar na SAB. Tevens concludeert Wouter dat patiënten met een SAB kwetsbaar zijn voor een zogenaamde vicieuze cirkel van fysiek deconditioneren wat de gezondheidstoestand op de lange termijn negatief kan beïnvloeden.

De uitkomsten van de patiëntgroep zijn afgezet tegen die van een gezonde controle groep met personen van vergelijkbare leeftijd en geslacht. In vergelijking met de controle groep, hebben patiënten met een SAB een 30% lagere fitheid, zijn ze per dag 45 minuten minder actief en duren de aaneengesloten perioden van sedentair gedrag langer. Verder hebben patiënten met een hogere fitheid minder vermoeidheidsklachten. Deze bevindingen hebben mogelijk implicaties voor de behandeling van patiënten met een SAB.

In de behandeling van patiënten met een SAB is het belangrijk om aandacht te hebben voor fysiek deconditioneren, inactiviteit, sedentair gedrag en vermoeidheid. Een behandeling gericht op het verbeteren van de fitheid en het stimuleren van lichamelijke beweging lijkt wenselijk. Aangezien veel patiënten met een SAB ook cognitieve problemen hebben, lijkt het van belang om te komen tot een multimodale behandeling. Toekomstig onderzoek is nodig om de effecten van een dergelijke behandeling te onderzoeken bij patiënten met een SAB.

Promotie
Datum en tijd: 9 mei 15.30-16.30 uur
Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC (prof. Andries Querido zaal)
Promovendus: W.J. Harmsen
Proefschrift: ‘Subarachnoid Hemorrhage – physical fitness, physical activity and sedentary behavior in the first year post onset'
Promotor: prof. dr. G.M. Ribbers
Copromotor: dr. H.J.G. van den Berg-Emons  en dr. F. van Kooten