Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde publiceerde in juni een artikel overValue Based Health Care (waardegedreven zorg). Professionals, patiënten en politici zijn enthousiast over het concept van waardegedreven zorg. Rijndam onderzoekt d.m.v. een pilot of waardegedreven zorg geschikt is om de waarde van de klinische revalidatiezorg aan te duiden. Daarnaast biedt het onderzoek input om met zorgverzekeraars de financieringswijze van behandelingen eventueel opnieuw te definiëren. Rijndam onwikkelt een meetset voor waardegedreven zorg en test deze onder 150 klinische CVA-patiënten.

Lees verder in het artikel: "Value Based Health Care in de revalidatie: wat is de waarde van onze zorg?".