Libra Zorggroep, Erasmus MC en Rijndam revalidatiecentrum tekenden op 15 november 2011 de overeenkomst samenwerkingsverband academisering COLER. Dit vormt een belangrijke versterking van onze onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur.

Libra Zorggroep met revalidatiecentra in Eindhoven en Tilburg wilde graag academiseren en zocht samenwerking met Erasmus MC en Rijndam om dat doel te realiseren. Na een gedegen voorbereiding is de samenwerking nu officieel bekrachtigd met een overeenkomst.

Voor de Libra Zorggroep geldt, dat zij de patiëntenzorg kan optimaliseren door de participatie in onderzoek te intensiveren en door wetenschappelijke kennis toe te passen in de klinische praktijk.

Erasmus MC en Rijndam zijn al geruime tijd partners op het gebied van revalidatiegeneeskundig onderzoek en de opleiding tot revalidatiearts.
Het nieuwe samenwerkingsverband COLER biedt hen een uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden door grotere en nieuwe onderzoekspopulaties (patiëntgegevens van de Libra Zorggroep). Ook beschikken zij nu over een groter netwerk en hebben zij ruimere mogelijkheden om onderzoeksresultaten te implementeren en evalueren.

Daarnaast impliceert de samenwerking de deelname van Rijndam aan een derde opleidingscircuit van arts-assistenten in opleiding tot revalidatiearts.

V.l.n.r. prof.dr. H.J. (Henk) Stam, hoogleraar revalidatiegeneeskunde Erasmus MC, V.O.M. (Vincent) Buitendijk, bestuurder Libra Zorggroep en dr. M.P. (Michael) Bergen, bestuurder Rijndam revalidatiecentrum